k.ú.: 711934 - Čánka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576590 - Opočno NUTS5 CZ0524576590
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5202 - Dobruška
Pověřený obecní úřad 52022 - Opočno

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 391 3346463
zahrada 132 82363
travní p. 251 418098
lesní poz 26 33135
vodní pl. nádrž umělá 8 5183
vodní pl. tok přirozený 38 4660
vodní pl. tok umělý 102 22530
vodní pl. zamokřená pl. 3 272
zast. pl. zbořeniště 3 914
zast. pl. 150 105436
ostat.pl. dráha 1 19684
ostat.pl. jiná plocha 21 10818
ostat.pl. manipulační pl. 19 43520
ostat.pl. neplodná půda 35 14467
ostat.pl. ostat.komunikace 104 84946
ostat.pl. silnice 9 53126
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 5341
ostat.pl. zeleň 6 6066
Celkem KN 1305 4257022
Par. KMD 1305 4257022
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 43
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 13
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 49
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 19
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 144
obč.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 177
spoluvlastník 281

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.09.2011
S-SK GS 1:2880 1840 21.09.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 23.05.2022 10:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.