k.ú.: 725081 - Polanka nad Odrou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ostrava email: kp.ostrava@cuzk.cz
Vítkovická 2/3056, 70200 Ostrava telefon: 596944111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3807 - Ostrava-město NUTS4 CZ0806
Obec 554821 - Ostrava NUTS5 CZ0806554821
Pracoviště 807 - Ostrava

Obec s rozšířenou působností 8119 - Ostrava
Pověřený obecní úřad 81191 - Ostrava

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda dobývací prost. 16 103999
orná půda 874 9472634
zahrada 2109 1691804
ovoc. sad 6 16988
travní p. mez, stráň 7 9777
travní p. 322 1182068
lesní poz les(ne hospodář) 183 869978
lesní poz 48 54637
vodní pl. nádrž umělá 10 18753
vodní pl. rybník 15 690167
vodní pl. tok přirozený 220 587366
vodní pl. tok umělý 19 22168
vodní pl. zamokřená pl. 5 18532
zast. pl. společný dvůr 2 1402
zast. pl. zbořeniště 1 1068
zast. pl. 2036 596746
ostat.pl. dráha 16 115889
ostat.pl. dálnice 4 127419
ostat.pl. jiná plocha 432 443053
ostat.pl. manipulační pl. 12 110478
ostat.pl. neplodná půda 66 109631
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1032
ostat.pl. ostat.komunikace 587 696312
ostat.pl. pohřeb. 1 14929
ostat.pl. silnice 32 79303
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 36622
ostat.pl. zeleň 87 176327
Celkem KN 7120 17249082
Par. DKM 7120 17249082
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 10
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 17
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb. 19
č.p. rod.dům 1482
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 3
č.p. zem.used 7
č.e. jiná st. 9
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če garáž 221
bez čp/če jiná st. 151
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 31
bez čp/če zem.used 4
rozestav. 2
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 2006
byt.z. byt 67
byt.z. garáž 12
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. byt 7
Celkem JED 89
LV 2290
spoluvlastník 3154

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 10.05.2013 1:1000 14.06.2013 *)
DKM 1:1000 29.06.2009 DKM na části k.ú. v prostoru mimo KPÚ
ZMVM 1:1000 30.06.1980 14.06.2013 Extravilán 1:2000, původ mapy THM.
S-SK ŠS 1:2880 1936 30.06.1980 reambulace v r. 1873


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ostrava.

vypočteno: 20.05.2022 18:43

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.