k.ú.: 726583 - Věkoše - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 569810 - Hradec Králové NUTS5 CZ0521569810
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 634 2747433
zahrada 526 276344
travní p. 67 271931
lesní poz 14 33424
vodní pl. nádrž umělá 27 140619
vodní pl. tok přirozený 33 122674
vodní pl. tok umělý 47 20776
vodní pl. zamokřená pl. 1 7555
zast. pl. společný dvůr 47 14986
zast. pl. zbořeniště 3 991
zast. pl. 874 339235
ostat.pl. dráha 3 40444
ostat.pl. jiná plocha 349 774604
ostat.pl. manipulační pl. 47 174691
ostat.pl. neplodná půda 53 98961
ostat.pl. ostat.komunikace 262 318063
ostat.pl. silnice 45 75954
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 26110
ostat.pl. zeleň 51 59567
Celkem KN 3091 5544362
Par. DKM 3091 5544362
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 6
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 32
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 18
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb. 18
č.p. rod.dům 433
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 10
č.e. jiná st. 12
č.e. rod.dům 25
č.e. rod.rekr 30
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 63
bez čp/če jiná st. 56
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 28
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 4
bez čp/če výroba 51
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 3
Celkem BUD 819
byt.z. byt 630
byt.z. garáž 4
byt.z. j.nebyt 16
Celkem JED 650
LV 1425
spoluvlastník 2626

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.07.2002
Ins. A 1:1000 04.09.1931 15.07.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 27.05.2022 20:23

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.