k.ú.: 734438 - Petrovičky u Předslavi - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557005 - Předslav NUTS5 CZ0322557005
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 310 1753975
zahrada 53 37971
travní p. 216 680276
lesní poz 58 260146
vodní pl. nádrž umělá 2 1520
vodní pl. rybník 3 77307
vodní pl. tok přirozený 6 2295
vodní pl. tok umělý 8 1906
zast. pl. společný dvůr 2 1209
zast. pl. zbořeniště 2 1468
zast. pl. 68 36599
ostat.pl. jiná plocha 23 16899
ostat.pl. manipulační pl. 17 19387
ostat.pl. neplodná půda 38 32136
ostat.pl. ostat.komunikace 46 37668
ostat.pl. silnice 3 30675
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3526
ostat.pl. zeleň 5 447
Celkem KN 861 2995410
Par. KMD 861 2995410
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 34
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 68
LV 123
spoluvlastník 178

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.04.2017
KM-D 1:2000 28.11.2000 26.04.2017
S-SK GS 1:2880 1837 28.11.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 24.05.2022 01:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.