k.ú.: 739901 - Ratíškovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hodonín email: kp.hodonin@cuzk.cz
Dobrovolského 1/255, 69501 Hodonín telefon: 518309560 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3706 - Hodonín NUTS4 CZ0645
Obec 586510 - Ratíškovice NUTS5 CZ0645586510
Pracoviště 706 - Hodonín

Obec s rozšířenou působností 6206 - Hodonín
Pověřený obecní úřad 62061 - Hodonín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 4199 4475516
vinice 903 850554
zahrada 1185 366790
ovoc. sad 501 602378
travní p. 396 138827
lesní poz 656 4204368
vodní pl. nádrž umělá 11 76319
vodní pl. tok přirozený 531 44958
vodní pl. tok umělý 5 554
vodní pl. zamokřená pl. 44 35411
zast. pl. společný dvůr 3 106
zast. pl. zbořeniště 15 2858
zast. pl. 1751 486361
ostat.pl. dráha 6 52290
ostat.pl. jiná plocha 594 296148
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 50
ostat.pl. manipulační pl. 219 201737
ostat.pl. neplodná půda 141 41939
ostat.pl. ostat.komunikace 1569 471470
ostat.pl. pohřeb. 1 12980
ostat.pl. silnice 145 151202
ostat.pl. skládka 3 20716
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 40345
ostat.pl. zeleň 25 11191
Celkem KN 12915 12585068
Par. DKM 12915 12585068
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. bydlení 568
č.p. byt.dům 10
č.p. jiná st. 4
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 21
č.p. obč.vyb. 11
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 740
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 5
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 8
č.e. jiná st. 57
č.e. obč.vyb 5
č.e. obč.vyb. 1
bez čp/če bydlení 7
bez čp/če garáž 62
bez čp/če jiná st. 78
bez čp/če obč.vyb 16
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 21
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če tech.vyb 13
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 58
rozestav. 1
Celkem BUD 1713
byt.z. byt 28
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. byt 3
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 3
Celkem JED 38
LV 2627
spoluvlastník 4094

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.11.2010
THM-V 1:2000 01.01.1974 04.11.2010 1.1.1974 1:2000
S-SK ŠS 1:2880 1827 01.01.1974


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hodonín.

vypočteno: 24.05.2022 18:46

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.