k.ú.: 742881 - Josefov u Rožné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596655 - Rožná NUTS5 CZ0635596655
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 105 346678
zahrada 80 59256
travní p. 165 179041
lesní poz 64 90563
zast. pl. zbořeniště 1 21
zast. pl. 67 18486
ostat.pl. jiná plocha 5 471
ostat.pl. manipulační pl. 10 13245
ostat.pl. neplodná půda 25 2913
ostat.pl. ostat.komunikace 57 20715
ostat.pl. zeleň 1 372
Celkem KN 580 731761
Par. KMD 580 731761
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 34
č.p. zem.used 14
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 67
LV 95
spoluvlastník 131

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.12.2014
S-SK ŠS 1:2880 1826 10.12.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 23.05.2022 09:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.