k.ú.: 746100 - Samšina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573442 - Samšina NUTS5 CZ0522573442
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52074 - Sobotka

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 315 1221624
zahrada 89 58116
ovoc. sad 1 4213
travní p. 127 154526
lesní poz 47 93621
vodní pl. nádrž přírodní 3 886
vodní pl. nádrž umělá 14 7949
vodní pl. tok přirozený 46 8800
vodní pl. tok umělý 6 1991
vodní pl. zamokřená pl. 3 691
zast. pl. společný dvůr 3 1121
zast. pl. 108 40452
ostat.pl. jiná plocha 26 12911
ostat.pl. manipulační pl. 8 10578
ostat.pl. neplodná půda 56 29933
ostat.pl. ostat.komunikace 70 36862
ostat.pl. pohřeb. 1 1288
ostat.pl. silnice 66 65103
ostat.pl. zeleň 9 9050
Celkem KN 998 1759715
Par. KMD 998 1759715
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 32
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 15
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 2
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 14
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 9
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 98
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 140
spoluvlastník 190

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.09.2010
S-SK GS 1:2880 1842 30.09.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 23.05.2022 20:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.