k.ú.: 747581 - Sentice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583847 - Sentice NUTS5 CZ0643583847
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6217 - Tišnov
Pověřený obecní úřad 62171 - Tišnov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 528 2432408
zahrada 293 245857
ovoc. sad 22 47649
travní p. 214 359061
lesní poz les s budovou 13 495
lesní poz 60 5691266
vodní pl. tok přirozený 17 64621
zast. pl. společný dvůr 4 168
zast. pl. zbořeniště 3 241
zast. pl. 387 108951
ostat.pl. jiná plocha 103 74036
ostat.pl. manipulační pl. 4 10029
ostat.pl. neplodná půda 39 68824
ostat.pl. ostat.komunikace 113 110288
ostat.pl. pohřeb. 1 3354
ostat.pl. silnice 7 61732
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 23 5717
ostat.pl. zeleň 1 15
Celkem KN 1832 9284712
Par. DKM 1832 9284712
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 107
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 109
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 128
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 6
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 395
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 565
spoluvlastník 788

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.12.2006
S-SK ŠS 1:2880 1826 14.12.2006


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 25.05.2022 12:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.