k.ú.: 750069 - Divnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585751 - Slavičín NUTS5 CZ0724585751
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7204 - Luhačovice
Pověřený obecní úřad 72042 - Slavičín

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 115 327846
zahrada 147 136032
ovoc. sad 9 27862
travní p. 555 2272093
lesní poz 356 3107889
vodní pl. nádrž umělá 1 1742
vodní pl. tok přirozený 31 62475
vodní pl. zamokřená pl. 1 1148
zast. pl. zbořeniště 2 1026
zast. pl. 333 167060
ostat.pl. dráha 7 69022
ostat.pl. jiná plocha 64 187326
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 153
ostat.pl. manipulační pl. 204 345234
ostat.pl. neplodná půda 37 45685
ostat.pl. ostat.komunikace 167 244133
ostat.pl. pohřeb. 1 207
ostat.pl. silnice 39 70106
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 149017
ostat.pl. zeleň 10 16798
Celkem KN 2090 7232854
Par. DKM 1655 3892332
Par. KMD 435 3340522
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. prům.obj 5
č.p. rod.dům 112
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 19
č.e. jiná st. 2
č.e. výroba 1
bez čp/če bydlení 8
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 44
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 70
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 22
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 319
LV 315
spoluvlastník 521

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.11.2023
DKM-KPÚ 1:1000 07.04.2017
KMD 1:1000 12.01.2009
S-SK ŠS 1:2880 1827 12.01.2009 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 16.07.2024 13:44

Aktuality

12.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

11.07.2024
Od 1. 8. 2024 budou v aplikaci Nahlížení do KN vybrané údaje u výstupu Informace o řízení dostupné pouze přihlášeným uživatelům. Přihlášení bude nezbytné pro zobrazení následujících údajů: katastrální území, ve kterém se nachází nemovitosti, kterých se řízení týká; seznam účastníků řízení; předměty řízení; seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj. Uvedené údaje bude možno zobrazit také prostřednictvím QR kódu, který je uveden v návrhu na vklad vyhotoveném pomocí aplikace Návrh na vklad. Základní informace o řízení a provedené operace budou nadále dostupné i nepřihlášeným uživatelům a nebudou vyžadovat zadání CAPTCHA kódu.


09.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.