k.ú.: 753882 - Nepomuky na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587923 - Stará Říše NUTS5 CZ0632587923
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6112 - Telč
Pověřený obecní úřad 61121 - Telč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 9 62659
zahrada 24 23859
travní p. 124 554961
lesní poz školka 1 7590
lesní poz 208 6832056
vodní pl. rybník 3 13975
vodní pl. tok přirozený 2 1388
vodní pl. tok umělý 3 1284
vodní pl. zamokřená pl. 4 2006
zast. pl. 21 12228
ostat.pl. jiná plocha 6 6820
ostat.pl. manipulační pl. 1 98
ostat.pl. neplodná půda 11 17691
ostat.pl. ostat.komunikace 32 91463
ostat.pl. silnice 14 10017
Celkem KN 463 7638095
Par. DKM 59 53632
Par. KMD 404 7584463
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. les.hosp 1
č.p. rod.dům 13
č.e. jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 1
vod.dílo hráz př. 3
Celkem BUD 21
LV 83
spoluvlastník 104

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.12.2014
S-SK ŠS 1:2880 1835 29.12.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 23.05.2022 19:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.