k.ú.: 754081 - Leská - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565776 - Třebívlice NUTS5 CZ0423565776
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4208 - Lovosice
Pověřený obecní úřad 42082 - Lovosice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 42 394461
zahrada 23 29445
ovoc. sad 2 6420
travní p. 95 295098
lesní poz 31 1411796
zast. pl. zbořeniště 1 54
zast. pl. 38 15285
ostat.pl. jiná plocha 8 1718
ostat.pl. manipulační pl. 2 167
ostat.pl. neplodná půda 24 12446
ostat.pl. ostat.komunikace 28 28255
ostat.pl. silnice 1 3599
ostat.pl. zeleň 1 35
Celkem KN 296 2198779
Par. KMD 296 2198779
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 19
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 5
č.e. zem.stav 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 37
LV 51
spoluvlastník 69

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.10.2011
S-SK GS 1:2880 1824 04.10.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 22.05.2022 21:38

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.