k.ú.: 754528 - Staré Město pod Králickým Sněžníkem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 541079 - Staré Město NUTS5 CZ0715541079
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71111 - Hanušovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 39 62221
zahrada 341 113939
travní p. 1302 11816990
lesní poz 1080 6318865
vodní pl. nádrž přírodní 2 3111
vodní pl. nádrž umělá 1 1642
vodní pl. rybník 3 30567
vodní pl. tok přirozený 151 135244
vodní pl. tok umělý 11 19158
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 50
vodní pl. zamokřená pl. 108 580965
zast. pl. společný dvůr 2 128
zast. pl. zbořeniště 38 9631
zast. pl. 763 172886
ostat.pl. dráha 6 41001
ostat.pl. jiná plocha 434 315308
ostat.pl. manipulační pl. 137 181056
ostat.pl. neplodná půda 514 449364
ostat.pl. ostat.komunikace 494 468309
ostat.pl. pohřeb. 1 4604
ostat.pl. silnice 77 131388
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 30 65532
ostat.pl. zeleň 21 5430
Celkem KN 5556 20927389
Par. KMD 5556 20927389
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 47
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 25
č.p. rod.dům 268
č.p. ubyt.zař 2
č.p. výroba 10
č.p. zem.stav 2
č.e. obč.vyb. 3
č.e. rod.rekr 20
č.e. tech.vyb 2
bez čp/če garáž 151
bez čp/če jiná st. 105
bez čp/če obč.vyb. 26
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 19
bez čp/če zem.stav 39
rozestav. 5
vod.dílo hráz ohr 3
vod.dílo vodní el 5
Celkem BUD 744
byt.z. byt 158
byt.z. j.nebyt 9
obč.z. byt 1
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 169
LV 704
spoluvlastník 947

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.03.2011
S-SK ŠS 1834 08.03.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 21.05.2022 23:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.