k.ú.: 754544 - Velké Vrbno - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 541079 - Staré Město NUTS5 CZ0715541079
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71111 - Hanušovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 1 157
travní p. 161 962223
lesní poz 822 8750568
vodní pl. nádrž umělá 1 1410
vodní pl. tok přirozený 5 16686
vodní pl. zamokřená pl. 1 557
zast. pl. zbořeniště 3 546
zast. pl. 44 8147
ostat.pl. jiná plocha 78 401716
ostat.pl. manipulační pl. 1 1171
ostat.pl. neplodná půda 95 34843
ostat.pl. ostat.komunikace 93 108105
ostat.pl. silnice 6 18224
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 291
Celkem KN 1312 10304644
Par. KMD 1312 10304644
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 6
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 3
Celkem BUD 42
LV 55
spoluvlastník 67

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.11.2014
S-SK ŠS 1:2880 1834 04.11.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 22.05.2022 00:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.