k.ú.: 756351 - Souměř - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 561207 - Stráž NUTS5 CZ0327561207
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32151 - Bor

Statistické údaje (stav ke dni: 29.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 3 24241
orná půda 60 1099406
zahrada mez, stráň 1 199
zahrada 50 27523
travní p. mez, stráň 12 13596
travní p. 149 1526417
lesní poz 42 887277
vodní pl. nádrž přírodní 1 2031
vodní pl. nádrž umělá 3 14481
vodní pl. rybník 7 137812
vodní pl. tok přirozený 15 18146
vodní pl. tok umělý 1 707
zast. pl. zbořeniště 10 5055
zast. pl. 58 23025
ostat.pl. jiná plocha 86 149326
ostat.pl. manipulační pl. 3 4589
ostat.pl. neplodná půda 15 14252
ostat.pl. ostat.komunikace 66 56993
ostat.pl. silnice 3 20094
Celkem KN 585 4025170
Par. KMD 585 4025170
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 20
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 56
LV 49
spoluvlastník 65

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.09.2016
S-SK GS 1:2880 1838 27.09.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 29.05.2022 05:13

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.