k.ú.: 756920 - Jelcovy Lhotky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 547492 - Pelhřimov NUTS5 CZ0633547492
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 62 1234289
zahrada 19 26603
travní p. 54 344583
lesní poz 45 496966
vodní pl. rybník 6 16734
vodní pl. tok přirozený 2 198
vodní pl. tok umělý 4 5079
vodní pl. zamokřená pl. 2 1196
zast. pl. společný dvůr 3 306
zast. pl. zbořeniště 1 822
zast. pl. 38 13654
ostat.pl. jiná plocha 18 10040
ostat.pl. manipulační pl. 2 2947
ostat.pl. neplodná půda 16 17634
ostat.pl. ostat.komunikace 24 22366
ostat.pl. silnice 1 13213
Celkem KN 297 2206630
Par. KMD 297 2206630
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 10
č.p. rod.dům 7
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 35
LV 37
spoluvlastník 50

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.09.2013
KM-D 1:2000 07.06.2000 12.09.2013
S-SK GS 1:2880 1829 07.06.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 28.05.2022 19:06

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.