k.ú.: 758833 - Bežerovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 553166 - Sudoměřice u Bechyně NUTS5 CZ0317553166
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31121 - Bechyně

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda foto. elektrárna 3 61187
orná půda mez, stráň 2 108
orná půda 342 2702147
zahrada 239 220048
travní p. foto. elektrárna 1 1425
travní p. mez, stráň 1 2507
travní p. 423 1130381
lesní poz les s budovou 2 103
lesní poz 103 4169147
vodní pl. nádrž umělá 24 50868
vodní pl. rybník 1 1672
vodní pl. tok přirozený 2 199460
vodní pl. tok umělý 51 10939
vodní pl. zamokřená pl. 12 10697
zast. pl. 295 80808
ostat.pl. dráha 10 57962
ostat.pl. jiná plocha 90 221097
ostat.pl. manipulační pl. 26 89002
ostat.pl. neplodná půda 11 11477
ostat.pl. ostat.komunikace 71 190572
ostat.pl. silnice 11 94161
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 24 58949
ostat.pl. zeleň 7 3611
Celkem KN 1751 9368328
Par. DKM 55 2608122
Par. KMD 1696 6760206
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 32
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 4
č.p. les.hosp 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 9
č.p. rod.rekr 3
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 134
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 47
bez čp/če les.hosp 2
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 8
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 290
LV 338
spoluvlastník 546

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 07.10.2014
KMD 1:1000 06.04.2010
S-SK GS 1:2880 1828 06.04.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 23.05.2022 16:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.