k.ú.: 760331 - Chotějovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Teplice email: kp.teplice@cuzk.cz
J.V.Sládka 10/1151, 41501 Teplice 8, P.O.BOX 3 telefon: 417512601 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3509 - Teplice NUTS4 CZ0426
Obec 567841 - Světec NUTS5 CZ0426567841
Pracoviště 509 - Teplice

Obec s rozšířenou působností 4201 - Bílina
Pověřený obecní úřad 42011 - Bílina

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 30 251306
zahrada 94 52704
travní p. 8 172787
lesní poz 31 259731
vodní pl. tok přirozený 5 39357
zast. pl. 262 121371
ostat.pl. dráha 20 144755
ostat.pl. jiná plocha 87 65264
ostat.pl. manipulační pl. 204 611532
ostat.pl. neplodná půda 68 156226
ostat.pl. ostat.komunikace 46 46299
ostat.pl. silnice 78 117986
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4558
ostat.pl. zeleň 6 11446
Celkem KN 940 2055322
Par. DKM 940 2055322
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 63
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 41
č.p. tech.vyb 3
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 40
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 17
bez čp/če tech.vyb 20
bez čp/če výroba 19
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 249
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 180
spoluvlastník 216

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.06.2003 převod
ZMVM 1:2000 19.10.1992 24.06.2003
S-SK GS 1:2880 1842 19.10.1992


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Teplice.

vypočteno: 18.05.2022 11:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.