k.ú.: 761583 - Svratouch - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572349 - Svratouch NUTS5 CZ0531572349
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 620 3019027
zahrada 438 211252
travní p. 1018 2718558
lesní poz 221 5873642
vodní pl. nádrž umělá 3 1466
vodní pl. rybník 1 29249
vodní pl. tok přirozený 48 14090
vodní pl. tok umělý 74 22438
vodní pl. zamokřená pl. 2 996
zast. pl. společný dvůr 2 27
zast. pl. zbořeniště 2 504
zast. pl. 728 128016
ostat.pl. jiná plocha 242 108369
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 39
ostat.pl. manipulační pl. 56 43908
ostat.pl. mez, stráň 2 200
ostat.pl. neplodná půda 91 105142
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 776
ostat.pl. ostat.komunikace 192 200485
ostat.pl. pohřeb. 1 2983
ostat.pl. silnice 11 45718
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 47 187452
ostat.pl. zeleň 14 8962
Celkem KN 3816 12723299
Par. DKM 1362 491879
Par. KMD 2454 12231420
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 350
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 8
č.e. rod.rekr 54
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 51
bez čp/če garáž 92
bez čp/če jiná st. 92
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 698
byt.z. byt 36
byt.z. garáž 2
Celkem JED 38
LV 687
spoluvlastník 985

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 19.10.2018 2. část intravilánu - jih
DKM 1:1000 13.12.2017 1 část intravilánu - sever
KMD 1:1000 03.11.2015
S-SK GS 1:2880 1839 03.11.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 19.05.2022 01:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.