k.ú.: 762512 - Rašovka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 564460 - Šimonovice NUTS5 CZ0513564460
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51056 - Liberec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 37 232318
zahrada 58 53765
travní p. 214 1153582
lesní poz 192 955778
vodní pl. nádrž umělá 1 54
vodní pl. tok přirozený 1 442
zast. pl. zbořeniště 6 1383
zast. pl. 57 17812
ostat.pl. jiná plocha 16 38114
ostat.pl. neplodná půda 95 47816
ostat.pl. ostat.komunikace 75 69688
ostat.pl. pohřeb. 1 2587
ostat.pl. silnice 3 21723
Celkem KN 756 2595062
Par. DKM 756 2595062
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 14
č.p. rod.rekr 1
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 27
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 56
LV 102
spoluvlastník 124

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.06.2000 Od -ověř TO. Převod.
ZMVM 1:2000 15.09.1986 06.06.2000 Od -dle údajů KP. ZMVM Šimonovice (námitky 1986).
S-SK GS 1:2880 1843 15.09.1986 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 27.05.2022 06:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.