k.ú.: 763152 - Šťáhlavy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-město email: kp.pmesto@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3405 - Plzeň-město NUTS4 CZ0323
Obec 558427 - Šťáhlavy NUTS5 CZ0323558427
Pracoviště 405 - Plzeň-město

Obec s rozšířenou působností 3209 - Plzeň
Pověřený obecní úřad 32092 - Starý Plzenec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 602 3185421
zahrada 1193 768226
ovoc. sad 1 6033
travní p. 412 876464
lesní poz les(ne hospodář) 13 1179929
lesní poz ostat.komunikace 9 5068
lesní poz 166 9717213
vodní pl. nádrž umělá 9 29406
vodní pl. rybník 16 71452
vodní pl. tok přirozený 232 198021
vodní pl. tok umělý 4 2051
vodní pl. zamokřená pl. 2 680
zast. pl. zbořeniště 1 795
zast. pl. 1483 311433
ostat.pl. dráha 3 52741
ostat.pl. jiná plocha 245 130100
ostat.pl. manipulační pl. 26 60673
ostat.pl. neplodná půda 92 57020
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 2726
ostat.pl. ostat.komunikace 443 432243
ostat.pl. pohřeb. 2 6054
ostat.pl. silnice 124 114054
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 17988
ostat.pl. zeleň 58 147021
Celkem KN 5146 17372812
Par. DKM 5146 17372812
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 11
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 10
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb. 17
č.p. rod.dům 737
č.p. tech.vyb 2
č.p. výroba 3
č.p. zem.used 3
č.e. rod.rekr 305
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 145
bez čp/če jiná st. 93
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 9
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 9
bez čp/če zem.stav 45
rozestav. 4
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo jez 3
Celkem BUD 1413
byt.z. byt 108
obč.z. byt 10
Celkem JED 118
LV 1538
spoluvlastník 2322

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.10.2013
THM-G 1:2000 01.01.1973 04.10.2013
THM-V 1:2000 01.01.1973 04.10.2013
S-SK GS 1:2880 1838 01.01.1973 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-město.

vypočteno: 26.05.2022 06:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.