k.ú.: 766879 - Rochov u Tetčiněvsi - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565814 - Úštěk NUTS5 CZ0423565814
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42053 - Úštěk

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 49 2009271
zahrada 117 40149
ovoc. sad 1 3770
travní p. 94 576034
lesní poz 73 2120309
vodní pl. nádrž umělá 2 32187
vodní pl. tok přirozený 11 34719
vodní pl. zamokřená pl. 2 1481
zast. pl. zbořeniště 31 7896
zast. pl. 65 27502
ostat.pl. jiná plocha 24 6097
ostat.pl. manipulační pl. 4 843
ostat.pl. neplodná půda 79 362402
ostat.pl. ostat.komunikace 85 92772
ostat.pl. silnice 9 21816
ostat.pl. zeleň 2 75
Celkem KN 648 5337323
Par. DKM 293 5210819
Par. KMD 355 126504
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
č.p. rod.dům 16
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 4
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 65
LV 97
spoluvlastník 142

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 30.08.2018
KMD 1:1000 25.09.2017
S-SK GS 1:2880 1843 30.08.2018


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 16.05.2022 07:58

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.