k.ú.: 770213 - Horažďovická Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556254 - Horažďovice NUTS5 CZ0322556254
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3203 - Horažďovice
Pověřený obecní úřad 32031 - Horažďovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 302 1437187
zahrada 52 38847
travní p. 75 141292
lesní poz 112 946927
vodní pl. nádrž přírodní 1 1121
vodní pl. nádrž umělá 1 1638
vodní pl. rybník 2 85273
vodní pl. tok přirozený 6 3985
vodní pl. tok umělý 19 7686
zast. pl. 47 27073
ostat.pl. dráha 4 73291
ostat.pl. jiná plocha 36 43047
ostat.pl. manipulační pl. 2 781
ostat.pl. neplodná půda 154 98256
ostat.pl. ostat.komunikace 53 46588
ostat.pl. silnice 5 20221
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5269
ostat.pl. zeleň 4 208
Celkem KN 876 2978690
Par. KMD 876 2978690
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 33
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 46
LV 110
spoluvlastník 160

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.05.2011
S-SK GS 1:2880 1837 24.05.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 29.05.2022 04:30

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.