k.ú.: 781355 - Věžná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 549061 - Věžná NUTS5 CZ0633549061
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6109 - Pacov
Pověřený obecní úřad 61091 - Pacov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 64 1251647
zahrada 84 42210
travní p. 109 640692
lesní poz 32 133651
vodní pl. rybník 2 51752
vodní pl. tok přirozený 10 24370
vodní pl. tok umělý 1 1350
vodní pl. zamokřená pl. 2 744
zast. pl. 65 25982
ostat.pl. jiná plocha 60 37491
ostat.pl. manipulační pl. 6 7152
ostat.pl. neplodná půda 27 28223
ostat.pl. ostat.komunikace 37 88707
ostat.pl. pohřeb. 1 2063
ostat.pl. silnice 9 52995
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 189236
ostat.pl. zeleň 20 63994
Celkem KN 532 2642259
Par. DKM 532 2642259
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 41
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 4
bez čp/če zem.used 4
Celkem BUD 61
LV 117
spoluvlastník 178

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.04.2009
DKM-KPÚ 24.09.2008 1:1000 17.10.2008 *)
S-SK GS 1:2880 1829 03.04.2009


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 28.05.2022 19:45

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.