k.ú.: 781452 - Víceměřice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 590134 - Víceměřice NUTS5 CZ0713590134
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7108 - Prostějov
Pověřený obecní úřad 71081 - Němčice nad Hanou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 518 2724837
zahrada 148 95521
travní p. 36 40317
lesní poz 1 6036
vodní pl. nádrž umělá 2 67788
vodní pl. tok přirozený 22 36376
vodní pl. zamokřená pl. 1 13554
zast. pl. společný dvůr 1 524
zast. pl. zbořeniště 3 1613
zast. pl. 268 85395
ostat.pl. dráha 17 96286
ostat.pl. jiná plocha 42 27392
ostat.pl. manipulační pl. 16 22295
ostat.pl. ostat.komunikace 60 67404
ostat.pl. pohřeb. 1 1884
ostat.pl. silnice 55 31502
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 6150
ostat.pl. zeleň 14 30190
Celkem KN 1211 3355064
Par. DKM 12 16743
Par. KMD 1199 3338321
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 165
č.p. víceúčel 1
č.e. garáž 5
č.e. obč.vyb. 1
č.e. výroba 1
č.e. zem.stav 2
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb. 9
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 239
byt.z. byt 6
obč.z. byt 2
Celkem JED 8
LV 318
spoluvlastník 481

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.06.2012
S-SK ŠD 1:2500 1934 28.06.2012
S-SK ŠS 1833 31.12.1934 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 21.05.2022 23:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.