k.ú.: 785326 - Vranín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Moravské Budějovice email: kp.morbudejovice@cuzk.cz
náměstí ČSA 43, 67602 Moravské Budějovice telefon: 568408041 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 591181 - Moravské Budějovice NUTS5 CZ0634591181
Pracoviště 741 - Moravské Budějovice

Obec s rozšířenou působností 6106 - Moravské Budějovice
Pověřený obecní úřad 61062 - Moravské Budějovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 179 3323644
zahrada 141 86281
ovoc. sad 1 15624
travní p. 56 243795
lesní poz les(ne hospodář) 2 11318
lesní poz 70 162951
vodní pl. nádrž umělá 2 49022
vodní pl. rybník 1 5759
vodní pl. tok umělý 5 18844
zast. pl. zbořeniště 1 164
zast. pl. 98 46320
ostat.pl. jiná plocha 22 11684
ostat.pl. manipulační pl. 11 51991
ostat.pl. neplodná půda 4 5105
ostat.pl. ostat.komunikace 54 149083
ostat.pl. silnice 9 48197
ostat.pl. zeleň 6 17795
Celkem KN 662 4247577
Par. DKM 401 4102007
Par. KMD 261 145570
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 50
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 6
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 17
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 98
LV 119
spoluvlastník 155

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.09.2016
DKM-KPÚ 1:1000 21.02.2014
S-SK ŠS 1:2880 1824 21.09.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Moravské Budějovice.

vypočteno: 19.05.2022 01:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.