k.ú.: 790443 - Kováry - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kladno email: kp.kladno@cuzk.cz
Ctiborova 3091, 27201 Kladno telefon: 312610306, 312610307 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 533092 - Zákolany NUTS5 CZ0203533092
Pracoviště 203 - Kladno

Obec s rozšířenou působností 2109 - Kladno
Pověřený obecní úřad 21091 - Kladno

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 92 1146239
zahrada 46 27967
ovoc. sad 3 4945
travní p. 65 312019
lesní poz les(ne hospodář) 1 3798
lesní poz 49 334309
vodní pl. nádrž umělá 1 292
vodní pl. tok přirozený 39 34878
vodní pl. zamokřená pl. 7 7361
zast. pl. zbořeniště 5 3958
zast. pl. 66 23167
ostat.pl. dráha 11 27459
ostat.pl. jiná plocha 48 122900
ostat.pl. manipulační pl. 5 1287
ostat.pl. neplodná půda 96 222062
ostat.pl. ostat.komunikace 61 65745
ostat.pl. pohřeb. 1 3153
ostat.pl. silnice 8 38014
ostat.pl. zeleň 3 490
Celkem KN 607 2380043
Par. DKM 302 2060098
Par. KMD 305 319945
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 35
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 10
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 3
Celkem BUD 65
LV 104
spoluvlastník 143

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.06.2016
DKM-KPÚ 1:1000 12.08.2013
S-SK GS 1:2880 1840 29.06.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kladno.

vypočteno: 20.05.2022 18:36

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.