k.ú.: 791164 - Zašová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 545236 - Zašová NUTS5 CZ0723545236
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7210 - Valašské Meziříčí
Pověřený obecní úřad 72101 - Valašské Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 502 4636446
zahrada mez, stráň 3 445
zahrada 1003 1000295
ovoc. sad 14 103434
travní p. mez, stráň 4 21121
travní p. 312 1615721
lesní poz 410 8808454
vodní pl. nádrž umělá 3 8382
vodní pl. rybník 1 2569
vodní pl. tok přirozený 124 84325
zast. pl. společný dvůr 2 464
zast. pl. 1145 306289
ostat.pl. dráha 5 55830
ostat.pl. jiná plocha 313 259994
ostat.pl. manipulační pl. 42 69456
ostat.pl. neplodná půda 78 89224
ostat.pl. ostat.komunikace 526 608602
ostat.pl. pohřeb. 1 10327
ostat.pl. silnice 42 103022
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 25552
ostat.pl. zeleň 170 197947
Celkem KN 4704 18007899
Par. DKM 4704 18007899
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 131
č.p. byt.dům 5
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 8
č.p. obč.vyb 19
č.p. obč.vyb. 7
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 654
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 5
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če byt.dům 3
bez čp/če garáž 74
bez čp/če jiná st. 124
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 9
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 15
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 52
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 1137
byt.z. byt 89
byt.z. j.nebyt 4
obč.z. byt 4
Celkem JED 97
LV 1274
spoluvlastník 1724

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 30.06.2017
DKM 1:1000 11.02.1997
ZMVM 1:2000 01.06.1988 11.02.1997
S-SK ŠS 1:2880 1834 01.06.1988 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 18.05.2022 09:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.