k.ú.: 793248 - Zlechov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592862 - Zlechov NUTS5 CZ0722592862
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 40 4596
orná půda 3003 5154394
vinice 34 60830
zahrada 504 358528
ovoc. sad 9 14687
travní p. 26 70108
vodní pl. nádrž umělá 2 2979
vodní pl. tok přirozený 12 37743
zast. pl. společný dvůr 6 481
zast. pl. zbořeniště 8 589
zast. pl. 748 237362
ostat.pl. jiná plocha 220 66036
ostat.pl. manipulační pl. 114 54345
ostat.pl. neplodná půda 66 30950
ostat.pl. ostat.komunikace 156 140105
ostat.pl. pohřeb. 1 7268
ostat.pl. silnice 116 211588
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 9954
ostat.pl. zeleň 26 53654
Celkem KN 5094 6516197
Par. DKM 5094 6516197
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 564
č.p. tech.vyb 2
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 45
rozestav. 1
vod.dílo odkališ. 1
Celkem BUD 691
byt.z. byt 1
byt.z. j.nebyt 1
byt.z. rozest. 1
Celkem JED 3
LV 1314
spoluvlastník 1768

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.12.1998 KÚ Brno
S-SK ŠS 1:2880 1827 14.12.1998


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 23.05.2022 08:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.