k.ú.: 793353 - Zlosyň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 535389 - Zlosyň NUTS5 CZ0206535389
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2111 - Kralupy nad Vltavou
Pověřený obecní úřad 21111 - Kralupy nad Vltavou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 347 4265484
zahrada 147 64437
ovoc. sad 6 30136
travní p. 15 14375
lesní poz 40 1057346
vodní pl. nádrž umělá 2 2921
zast. pl. společný dvůr 10 9622
zast. pl. zbořeniště 3 1634
zast. pl. 279 83134
ostat.pl. jiná plocha 70 24387
ostat.pl. manipulační pl. 47 65198
ostat.pl. neplodná půda 33 17955
ostat.pl. ostat.komunikace 108 125318
ostat.pl. pohřeb. 1 5314
ostat.pl. silnice 21 97896
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 13352
ostat.pl. zeleň 13 1626
Celkem KN 1145 5880135
Par. KMD 1145 5880135
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 117
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 74
č.p. ubyt.zař 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 273
LV 305
spoluvlastník 456

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.08.2016
S-SK GS 1:2880 1840 24.08.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 17.05.2022 15:59

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.