k.ú.: 796531 - Václaví - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577472 - Rovensko pod Troskami NUTS5 CZ0514577472
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5109 - Turnov
Pověřený obecní úřad 51091 - Turnov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 65 799346
zahrada 66 41279
ovoc. sad 14 127438
travní p. 109 312549
lesní poz 24 77168
vodní pl. nádrž umělá 3 895
vodní pl. tok přirozený 2 1444
vodní pl. tok umělý 9 6678
zast. pl. společný dvůr 1 25
zast. pl. zbořeniště 2 119
zast. pl. 46 14950
ostat.pl. jiná plocha 7 7279
ostat.pl. manipulační pl. 3 6227
ostat.pl. neplodná půda 7 2742
ostat.pl. ostat.komunikace 33 52610
ostat.pl. silnice 5 14539
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1045
ostat.pl. zeleň 2 5104
Celkem KN 399 1471437
Par. DKM 166 1250039
Par. KMD 233 221398
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 17
č.p. rod.dům 10
č.p. zem.used 7
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 44
LV 85
spoluvlastník 115

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.06.2017
DKM-KPÚ 22.06.2009 1:1000 07.07.2009 *) DKM na části s dokončenou KPÚ.
S-SK GS 1:2880 1824 23.06.2017 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 20.05.2022 02:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.