k.ú.: 991741 - Polná u Českého Krumlova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545422 - Boletice NUTS5 CZ0312545422
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3103 - Český Krumlov
Pověřený obecní úřad 31039 - Vojenský újezd Boletice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
travní p. 9 300876
lesní poz les(ne hospodář) 78 5587849
lesní poz 4 150103
vodní pl. nádrž umělá 5 22496
vodní pl. rybník 1 17102
zast. pl. 12 3894
ostat.pl. jiná plocha 97 13593799
ostat.pl. ostat.komunikace 14 169893
Celkem KN 220 19846012
Par. DKM 220 19846012
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
bez čp/če jiná st. 9
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 12
LV 2
spoluvlastník 5

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.03.2003
VÚMO 1:5000 15.06.1987 18.03.2003
S-SK GS 1:2880 1826 15.06.1987


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 23.05.2022 16:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.