Digitální mapa veřejné správy

Stránky Nemofora:
Úvodní stránka | Poslání a cíle | Organizační struktura | Členové Nemofora | Tematické okruhy | Akce Nemofora | Dokumenty Nemofora | Zprávy o činnosti | Kadaster International (NL) | Nemoforum - kontakt

Program

 Program

Datum konání: 20. 10. 2009
Místo konání: Seminární hotel Akademie – Naháč, Chocerady

Prezentace:

 • Využití mapových podkladů v resortu MŽP
  Ing. Jiří Hradec - CENIA
   Prezentace

   
 • Využití mapových podkladů v činnosti SÚ a oblasti územního plánování
  Ing. Vladimír Voldřich - Městský úřad Černošice
   Prezentace

   
 • Portál územně analytických podkladů a územních plánů Zlínského kraje
  Mgr. Jaroslav Pospíšil - Krajský úřad Zlínského kraje
   Prezentace

   
 • GIS v silniční databance
  Ing. Petr Mahdal, Ing. Bogdan Kaleta - Ředitelství silnic a dálnic Ostrava
   Prezentace

   
 • Digitální technická mapa správce technické infrastruktury
  Ing. Jiří Lagner - Sdružení správců sítí středních Čech
   Prezentace - 1. část;  Prezentace - 2. část

   
 • Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat
  RNDr. Eva Kubátová - Ministerstvo vnitra
   Prezentace

   
 • Východisko projektu Digitální mapa veřejné správy – Studie proveditelnosti
  Ing. Tomáš Hrabík - Cortis Consulting s.r.o.
   Prezentace

   
 • Ortofotomapa ČR
  Ing. Karel Brázdil, CSc. - Zeměměřický úřad
   Prezentace

   
 • Jak a kdy budou pořízena vektorová data katastrálních map?
  Ing. Karel Štencel - Český úřad zeměměřický a katastrální
   Prezentace

   
 • Problematika digitální technické mapy
  RNDr. Ivo Skrášek - Krajský úřad Zlínského kraje
   Prezentace

   
 • Souvislosti a podmínky užívání digitální mapy veřejné správy v územním plánování
  Ing. arch. Martin Tunka, CSc. - Ministerstvo pro místní rozvoj
   Prezentace

   
 • Digitální ortofoto celého území České republiky s vysokým rozlišením (0,25 resp. 0,20 m v území) a jeho absolutní polohová přesnost
  doc. Ing. Jiří Šíma, CSc. - Západočeská univerzita v Plzni
   Prezentace

   
 • Trendy v oblasti sběru a zpracování účelových map velkých měřítek
  Ing. Ivo Vodehnal, Bc. Dušan Stránský - Sdružení správců sítí východních Čech
   Prezentace

   

Aktuality resort

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.