GeoInfoStrategie a TA ČR - Spolupráce Technologické agentury ČR při implementaci GeoInfoStrategie

Stránky Nemofora:
Úvodní stránka | Poslání a cíle | Organizační struktura | Členové Nemofora | Tematické okruhy | Akce Nemofora | Dokumenty Nemofora | Zprávy o činnosti | Kadaster International (NL) | Nemoforum - kontakt

Program

 Program

Datum konání: 26. 4. 2017
Místo konání: budova ČÚZK, Praha 8 - Kobylisy

Prezentace:

 • Informace o aktuálním stavu implementace GeoInfoStrategie
  Kateřina Konečná - Ministerstvo vnitra
   Prezentace

   
 • Dosavadní spolupráce TA ČR v procesu implementace GeoInfoStrategie
  Pavel Slípek - Technologická agentura ČR
   Prezentace

   
 • Program BETA flexibilní podpora výzkumu za podmínek zákona o zadávání veřejných zakázek a zákona o státní podpoře VaVaI
  Martin Bunček - Technologická agentura ČR
   Prezentace

   
 • Metoda vyhodnocování lidských zdrojů v oblasti prostorových informací
  Radek Fiala - Západočeská univerzita v Plzni
   Prezentace

   
 • Návrh doporučujících národních kurikul v oblasti prostorových informací
  Jiří Horák - VŠB-TU Ostrava, Institut geoinformatiky  
   Prezentace

   
 • Vypracování certifikované metodiky pro publikování informací ve formě otevřených dat
  Karel Charvát - HSRS
   Prezentace

   
 • Vytvoření národních technických specifikací služeb nad prostorovými daty a metadaty
  Jiří Kvapil - CENIA
   Prezentace

   
 • Inovace základní báze geografických dat (ZABAGED®)
  Petr Kubíček - Masarykova univerzita v Brně
   Prezentace

   
 • Model financování datového fondu klíčových prostorových informací
  Karel Charvát - České centrum pro vědu a společnost
   Prezentace

   

Aktuality resort

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.