GeoInfoStrategie a TA ČR - Spolupráce Technologické agentury ČR při implementaci GeoInfoStrategie

Stránky Nemofora:
Úvodní stránka | Poslání a cíle | Organizační struktura | Členové Nemofora | Tematické okruhy | Akce Nemofora | Dokumenty Nemofora | Zprávy o činnosti | Kadaster International (NL) | Nemoforum - kontakt

Program

 Program

Datum konání: 26. 4. 2017
Místo konání: budova ČÚZK, Praha 8 - Kobylisy

Prezentace:

 • Informace o aktuálním stavu implementace GeoInfoStrategie
  Kateřina Konečná - Ministerstvo vnitra
   Prezentace

   
 • Dosavadní spolupráce TA ČR v procesu implementace GeoInfoStrategie
  Pavel Slípek - Technologická agentura ČR
   Prezentace

   
 • Program BETA flexibilní podpora výzkumu za podmínek zákona o zadávání veřejných zakázek a zákona o státní podpoře VaVaI
  Martin Bunček - Technologická agentura ČR
   Prezentace

   
 • Metoda vyhodnocování lidských zdrojů v oblasti prostorových informací
  Radek Fiala - Západočeská univerzita v Plzni
   Prezentace

   
 • Návrh doporučujících národních kurikul v oblasti prostorových informací
  Jiří Horák - VŠB-TU Ostrava, Institut geoinformatiky  
   Prezentace

   
 • Vypracování certifikované metodiky pro publikování informací ve formě otevřených dat
  Karel Charvát - HSRS
   Prezentace

   
 • Vytvoření národních technických specifikací služeb nad prostorovými daty a metadaty
  Jiří Kvapil - CENIA
   Prezentace

   
 • Inovace základní báze geografických dat (ZABAGED®)
  Petr Kubíček - Masarykova univerzita v Brně
   Prezentace

   
 • Model financování datového fondu klíčových prostorových informací
  Karel Charvát - České centrum pro vědu a společnost
   Prezentace

   

Aktuality resort

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.