GeoInfoStrategie a TA ČR - Spolupráce Technologické agentury ČR při implementaci GeoInfoStrategie

Stránky Nemofora:
Úvodní stránka | Poslání a cíle | Organizační struktura | Členové Nemofora | Tematické okruhy | Akce Nemofora | Dokumenty Nemofora | Zprávy o činnosti | Kadaster International (NL) | Nemoforum - kontakt

Program

ikona ve formátu PDF Program ve formátu PDF

Datum konání: 26. 4. 2017
Místo konání: budova ČÚZK, Praha 8 - Kobylisy

Prezentace:

 • Informace o aktuálním stavu implementace GeoInfoStrategie
  Kateřina Konečná - Ministerstvo vnitra
  ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu PDF
   
 • Dosavadní spolupráce TA ČR v procesu implementace GeoInfoStrategie
  Pavel Slípek - Technologická agentura ČR
  ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu PDF
   
 • Program BETA flexibilní podpora výzkumu za podmínek zákona o zadávání veřejných zakázek a zákona o státní podpoře VaVaI
  Martin Bunček - Technologická agentura ČR
  ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu PDF
   
 • Metoda vyhodnocování lidských zdrojů v oblasti prostorových informací
  Radek Fiala - Západočeská univerzita v Plzni
  ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu PDF
   
 • Návrh doporučujících národních kurikul v oblasti prostorových informací
  Jiří Horák - VŠB-TU Ostrava, Institut geoinformatiky  
  ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu PDF
   
 • Vypracování certifikované metodiky pro publikování informací ve formě otevřených dat
  Karel Charvát - HSRS
  ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu PDF
   
 • Vytvoření národních technických specifikací služeb nad prostorovými daty a metadaty
  Jiří Kvapil - CENIA
  ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu PDF
   
 • Inovace základní báze geografických dat (ZABAGED®)
  Petr Kubíček - Masarykova univerzita v Brně
  ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu PDF
   
 • Model financování datového fondu klíčových prostorových informací
  Karel Charvát - České centrum pro vědu a společnost
  ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu PDF
   

Datum poslední aktualizace: 27.04.2017

Aktuality resort

13.08.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

11.08.2020
Zeměměřický úřad nahrazuje mapové aplikace Geoprohlížeč, Geoprohlížeč pro mobilní zařízení, Archivní mapy, Archiv LMS a Analýzy výškopisu novými aplikacemi, jednotnými z pohledu použité technologie i uživatelského prostředí.
URL adresy nových aplikací:
Geoprohlížeč 
https://ags.cuzk.cz/geoprohlizec
Archiv https://ags.cuzk.cz/archiv
Analýzy výškopisu https://ags.cuzk.cz/av
 

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Asistent/Asistentka.