Seminář k digitalizaci katastrálních map

Stránky Nemofora:
Úvodní stránka | Poslání a cíle | Organizační struktura | Členové Nemofora | Tematické okruhy | Akce Nemofora | Dokumenty Nemofora | Zprávy o činnosti | Kadaster International (NL) | Nemoforum - kontakt

Program

 Program

Datum konání: 26. 6. 2007
Místo konání: v budově Ministerstva vnitra – objekt Centrotex, nám. Hrdinů 1634/3, Praha 4, 1. patro, místnost 1.04

Prezentace:

 • Úvodní slovo
  Ing. Karel Štencel - ČÚZK
   Prezentace


 • Současný stav digitalizace SGI v ČR
  Ing. Stanislav Žofka - ČÚZK
   Prezentace


 • Změny a předpoklady dalšího vývoje legislativy
  Ing. Bohumil Janeček - ČÚZK
   Prezentace


 • Využívání katastrálních map ve státní statistice včera, dnes a zítra
  Ing. Zdeňka Udržalová - Český statistický úřad
   Prezentace
   Prezentace (část 1)
   Prezentace (část 2)
   Prezentace (část 3)


 • Požadavky směrnice INSPIRE v oblasti digitalizace SGI
  Ing. Ivana Valdová - ČÚZK
   Prezentace


 • Možnosti spolupráce při tvorbě digitální formy katastrální mapy
  Ing. Karel Štencel - ČÚZK
   Prezentace


 • Prezentace účelové katastrální mapy Zlínského kraje
  Svaz měst a obcí ČR – Dr. Ronald Raszka - magistrát města Opavy
  Ministerstvo pro místní rozvoj – Ing. Jiří May - MMR

   Prezentace


 • Tvorba a možnosti využití vektorových polohopisných dat na území hl.m. Prahy
  Dr. Jan Bareš - Útvar rozvoje hlavního města Prahy
   Prezentace


 • Digitální katastrální mapa jako reálný cíl v reálném čase
  Ing. Jan Fafejta - Komora geodetů a kartografů ČR
   Prezentace

   

Aktuality resort

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.