V Nemoforu též působili

Stránky Nemofora:
Úvodní stránka | Poslání a cíle | Organizační struktura | Členové Nemofora | Tematické okruhy | Akce Nemofora | Dokumenty Nemofora | Zprávy o činnosti | Kadaster International (NL) | Nemoforum - kontakt

Mgr. Miroslav Havránek, zástupce Ministerstva životního prostředí
člen Pléna (leden 2019 – říjen 2023)

RNDr. Eva Kubátová, zástupce Ministerstva vnitra
člen Pléna (leden 2011 - březen 2023, od srpna 2011 člen Rady)

Bc. Petr Gabriel, zástupce Svazu měst a obcí ČR
člen Pléna (2003 - leden 2023)

Ing. Zdeňka Udržalová, zástupce Českého statistického úřadu
člen Pléna (2003 - leden 2022)

Ing. Jaroslav Urban, zástupce Svazu vlastníků půdy v ČR
člen Pléna (duben 2012 – leden 2021)

JUDr. Alena Holmes, zástupce Ministerstva financí
člen Pléna (říjen 1999 - prosinec 2019)

Ing. Milan Kocáb, MBA, zástupce Komory geodetů a kartografů
člen Pléna (květen 2007- červen 2019)

Ing. Zbyněk Smejkal, zástupce České společnosti certifikovaných odhadců majetku
člen Pléna (říjen 1999 – duben 2018)

Ing. Vladimír Fanta, zástupce Ministerstva životního prostředí
člen Pléna (březen 2013 – duben 2018)

Ing. Romana Valentová, zástupce Správců sítí východních Čech
člen Pléna (březen 2014 - říjen 2017)

RNDr. Ivo Skrášek, zástupce Asociace krajů ČR
člen Pléna (květen 2012 - červenec 2016)

Bc. František Fiala, zástupce Správců sítí středních Čech
člen Pléna (červen 2012 - červenec 2015)

Ing. Ivo Vodehnal, zástupce Správců sítí východních Čech
člen Pléna (říjen 1999 - prosinec 2013)

Ing. arch. Martin Tunka, CSc. zástupce Ministerstva pro místní rozvoj
člen Pléna (říjen 1999 - říjen 2013)

Ing. Jiří Jindra, zástupce Sdružení pro dopravní telematiku
člen Pléna (červenec 2003 – březen 2013)

Ing. Jiří Hradec, zástupce Ministerstva pro životní prostředí ČR
člen Pléna (duben 2008 – listopad 2012)

Ing. Jiří Lagner, zástupce Správců sítí středních Čech
člen Pléna (leden 2008 - květen 2012)

Ing. František Janda, zástupce Sdružení vlastníků půdy v ČR
člen Pléna (leden 2000 – březen 2012)

Ing. Kamil Kaulich, zástupce Ministerstva zemědělství ČR
člen Pléna (leden 2010 – leden 2011)

RNDr. Pavel Bureš, zástupce Ministerstva vnitra ČR
člen Pléna (březen 2010 – prosinec 2010)

Ing. Tomáš Holenda, zástupce Ministerstva vnitra ČR
člen Pléna, člen Rady (prosinec 2002 – prosinec 2009)

Ing. Jaroslav Vítek, MBA, dříve ředitel Ústředního pozemkového úřadu, MZe
člen Pléna (březen 2008 – říjen 2009, únor 2011 - listopad 2012)

JUDr. Lucie Vaňková, zástupce Notářské komory ČR
člen Pléna (prosinec 2003 - září 2009)

Jaroslav Polák, zástupce Sdružení správců sítí stř. Čech
člen Pléna (duben 2000 - prosinec 2007)

Ing. Josef Havaš, MBA, dříve člen předsednictva CAGI
místopředseda Nemofora (prosinec 2003 - prosinec 2007)

Ing. Jiří Hladík, dříve ředitel Ústředního pozemkového úřadu, MZe
člen Pléna (červen 2003 - prosinec 2007)

Ing. Jan Pokorný, zástupce Ministerstva informatiky
člen Pléna (únor 2006 - červen 2007)

Ing. Ivan Kříž, místopředseda Komory geodetů a kartografů
člen Pléna (únor 2000 - květen 2007)

Ing. Oldřich Pašek, dříve místopředseda ČÚZK
člen Rady ( březen 2002 - prosinec 2006)

Ing. Václav Vávra, zástupce Ministerstva informatiky
člen Rady (prosinec 2002 - únor 2006)

Ing. Eva Pauknerová, CSc., dříve ředitelka CAGI
místopředseda Nemofora (květen 2001 - prosinec 2003)

Mgr. Erik Mrzena, zástupce Notářské komory ČR
člen Pléna (únor 2002 - listopad 2003)

Ing. Stanislav Jelen, dříve ředitel Ústředního pozemkového úřadu, MZe
člen Pléna (říjen 1999 - červen 2003)

Olga Zámostná, dříve členka majetkové komise Svazu měst a obcí ČR
člen Rady (říjen 1999 - listopad 2002)

Ing. Karel Večeře, předseda ČÚZK
místopředseda Nemofora (říjen 1999 - březen 2002)

JUDr. Miloslav Jindřich, zástupce Notářské komory ČR
člen Pléna (říjen 1999 - únor 2002)

RNDr. Josef Hojdar, dříve předseda CAGI
místopředseda Nemofora (říjen 1999 - květen 2001)

PhDr. Miroslava Matoušová, inspektorka Úřadu na ochranu osobních údajů
předseda Nemofora (říjen 1999 - únor 2001)
 

Datum poslední aktualizace: 29.01.2024

Aktuality resort

09.04.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada -  Agenda VZ a smluv.

08.04.2024
Zveřejněny statistické údaje  za 1. čtvrtletí roku 2024 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

22.03.2024
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebních míst ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou a Katastrálního pracoviště Velké Meziříči.