Otevřená data - základní informace

Co jsou otevřená data

Otevřenými daty neboli Open Daty se rozumí data v otevřeném a strojově čitelném formátu zpřístupněná v národním katalogu otevřených dat otevře se v novém okně  (podle zákona 106/1999 Sb.).

Poskytování prostorových dat Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním (ČÚZK) bylo významně ovlivněno implementací systému základních registrů. ČÚZK jako gestor základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) začal v roce 2012 poskytovat údaje RÚIAN jako otevřená data a současně rozhodl, že podmnožina těchto údajů, představující témata „Katastrální parcely“, „Budovy“, „Adresy“ a „Územní členění“ směrnice INSPIRE bude rovněž poskytována jako otevřená, a to ve formě předpřipravených datových sad, tak jako stahovací služby s přímým přístupem (WFS). 
V rámci legislativy související s novým katastrálním zákonem byly pak stejnou formou od 1. 1. 2014 zpřístupněny i katastrální mapy v digitální formě. 
V r. 2016 byl pro poskytování otevřených dat ČÚZK zprovozněn ATOM (webový standard pro publikaci syndikovaného obsahu).

V současné době je za resort ČÚZK na Národním katalogu otevřených dat evidováno cca 128 tis. datových sad. Jedná se zejména o data RÚIAN, některá data INSPIRE a katastrální mapu. Tato data jsou poskytována v evropských (INSPIRE), národních (výměnné formáty) a proprietálních (SHP, DXF, DGN) formátech.

Data jsou poskytována i jako vektorová a lze s jednotlivými vrstvami samostatně pracovat  - lze je použít jako podklad pro analýzy nebo vytváření vlastních mapových výstupů po splnění licenčních podmínek. 

Zpřístupnění otevřených dat

Otevřená data celého resortu ČÚZK jsou mimo jiné poskytována prostřednictvím stahovacích služeb Atom otevře se v novém okně

Součástí otevřených dat jsou metadata s podrobnými informacemi o datech, mj. je zde uveden kontakt na zodpovědnou osobu, na kterou je možno se obrátit v případě dotazů.

Předávaná metadata odpovídají mezinárodním standardům.

S konkrétními poskytovanými datovými sadami je možno se seznámit na stránce Sady otevřených dat.

Podmínky užití otevřených dat

ČUZK poskytuje od 1. 1. 2020 prostorová data, která spadají do kategorie otevřených dat, bezúplatně. Podmínky poskytování otevřených dat ČÚZK jsou uvedeny na stránkách úřadu.  
Z nich vyplývá, že ČÚZK poskytuje otevřená data pod licencí Creative Commons CC-BY 4.0 otevře se v novém okně. Otevřená data poskytovaná Zeměměřickým úřadem se řídí Obchodními podmínkami Zeměměřického úřadu otevře se v novém okně
 

Užitečné odkazy

Sady otevřených dat
Atom služby ČÚZK otevře se v novém okně
Národní katalog otevřených dat otevře se v novém okně
 

Datum poslední aktualizace: 09.10.2020

Aktuality

21.04.2021
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.
 

20.04.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (4/2021) je k dispozici ke stažení.

07.04.2021
V souladu s § 110 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, byl zveřejněn přehled přestupků za rok 2020.

19.02.2021
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2020.

15.02.2021
Od 15.2.2021 jsou úřední hodiny na všech katastrálních úřadech v rozsahu minimálně pondělí a středa 8.00-17.00 hodin, pokud to aktuální personální situace umožňuje, tak i nad tento rozsah. Před návštěvou si prosím ověřte přesný rozsah úředních hodin na www stránkách příslušných katastrálních úřadů. Děkujeme za pochopení.

11.02.2021
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2021"

S aplikací eRouška pomůžete zastavit šíření COVID-19.