Otevřená data - základní informace

Co jsou otevřená data

Otevřenými daty neboli Open Daty se rozumí data v otevřeném a strojově čitelném formátu zpřístupněná v národním katalogu otevřených dat otevře se v novém okně  (podle zákona 106/1999 Sb.).

Poskytování prostorových dat Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním (ČÚZK) bylo významně ovlivněno implementací systému základních registrů. ČÚZK jako gestor základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) začal v roce 2012 poskytovat údaje RÚIAN jako otevřená data a současně rozhodl, že podmnožina těchto údajů, představující témata „Katastrální parcely“, „Budovy“, „Adresy“ a „Územní členění“ směrnice INSPIRE bude rovněž poskytována jako otevřená, a to ve formě předpřipravených datových sad, tak jako stahovací služby s přímým přístupem (WFS). 
V rámci legislativy související s novým katastrálním zákonem byly pak stejnou formou od 1. 1. 2014 zpřístupněny i katastrální mapy v digitální formě. 
V r. 2016 byl pro poskytování otevřených dat ČÚZK zprovozněn ATOM (webový standard pro publikaci syndikovaného obsahu).

V současné době je za resort ČÚZK na Národním katalogu otevřených dat evidováno cca 128 tis. datových sad. Jedná se zejména o data RÚIAN, některá data INSPIRE a katastrální mapu. Tato data jsou poskytována v evropských (INSPIRE), národních (výměnné formáty) a proprietálních (SHP, DXF, DGN) formátech.

Data jsou poskytována i jako vektorová a lze s jednotlivými vrstvami samostatně pracovat  - lze je použít jako podklad pro analýzy nebo vytváření vlastních mapových výstupů po splnění licenčních podmínek. 

Zpřístupnění otevřených dat

Otevřená data celého resortu ČÚZK jsou mimo jiné poskytována prostřednictvím stahovacích služeb Atom otevře se v novém okně

Součástí otevřených dat jsou metadata s podrobnými informacemi o datech, mj. je zde uveden kontakt na zodpovědnou osobu, na kterou je možno se obrátit v případě dotazů.

Předávaná metadata odpovídají mezinárodním standardům.

S konkrétními poskytovanými datovými sadami je možno se seznámit na stránce Sady otevřených dat.

Podmínky užití otevřených dat

ČUZK poskytuje od 1. 1. 2020 prostorová data, která spadají do kategorie otevřených dat, bezúplatně. Podmínky poskytování otevřených dat ČÚZK jsou uvedeny na stránkách úřadu.  
Z nich vyplývá, že ČÚZK poskytuje otevřená data pod licencí Creative Commons CC-BY 4.0 otevře se v novém okně. Otevřená data poskytovaná Zeměměřickým úřadem se řídí Obchodními podmínkami Zeměměřického úřadu otevře se v novém okně
 

Užitečné odkazy

Sady otevřených dat
Atom služby ČÚZK otevře se v novém okně
Národní katalog otevřených dat otevře se v novém okně
 

Datum poslední aktualizace: 09.10.2020

Aktuality

30.10.2020
S ohledem na vývoj pandemické situace v ČR Vás prosíme, abyste katastrální pracoviště navštěvovali jen v nejnutnějších případech a dali přednost zaslání podání elektronicky nebo poštou. Výpis z katastru v elektronické podobě je možno získat v e-shopu Nahlížení do katastru. V souladu s usnesením vlády ČR č. 1080 ze dne 21. října 2020 budou mít všechny katastrální úřady od 2. listopadu 2020 úřední dny pouze v pondělí a ve středu, před návštěvou si prosím ověřte přesný rozsah úředních hodin na www stránkách příslušných katastrálních úřadů. Děkujeme za pochopení.

09.10.2020
Důležité upozornění!
S ohledem na opatření přijatá usnesením vlády ČR č. 994 ze dne 8. října 2020 mají všechna pracoviště katastrálních úřadů v době od pondělí 12. října 2020 do pátku 23. října 2020 omezený provoz pro veřejnost. Katastrální úřady přijímají bez omezení elektronická podání ve stanovené formě a poštovní zásilky. K získání informací z katastru nemovitostí využijte prosím aplikaci Nahlížení do katastru, která umožňuje vyřízení úplného výpisu z katastru přes e-shop. Neodkladné záležitosti bude možné vyřídit v pondělí a ve středu, rozsah úředních hodin naleznete na webových stránkách příslušných katastrálních úřadů. Prosíme, abyste se před případnou návštěvou řídili pokyny uvedenými rovněž na www stránkách příslušných katastrálních úřadů.
Děkujeme za pochopení.

09.10.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

08.10.2020
Dne 6. 10. 2020 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje. Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. července 2023, s výjimkou ustanovení § 8, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

S aplikací eRouška pomůžete zastavit šíření COVID-19.