Sady otevřených dat

V současné době je za resort ČÚZK na Národním katalogu otevřených dat otevře se v novém okně evidováno cca 128 tis. datových sad. Jedná zejména o data RÚIAN, některá data INSPIRE a katastrální mapu.

 

Hlavní skupiny otevřených dat

Data INSPIRE

Kromě dat tématu Zeměpisné soustavy souřadnicových sítí jsou data spadající do infrastruktury INSPIRE poskytována ve formátu GML a jsou denně aktualizována, pokud v datové sadě došlo v uplynulých 24 hodinách ke změně.  Datové sady tématu Katastrální parcely jsou vydávané po katastrálních územích, témat Adresy a Budovy po obcích a data územních správních jednotek a zeměpisných soustav souřadnicových sítí jsou poskytované v jedné datové sadě za celý stát. 

Katastrální mapa

Základním výstupem pro otevřená data katastrální mapy je výměnný formát katastru VFK. Ve výměnném formátu jsou také poskytována data geometrických plánů, která představují budoucí stav katastrální mapy. Data jsou také v redukované podobě poskytována ve formátech DGN, DXF, SHP a starším formátu VKM (ve formátu VKM jen tam, kde je KM-D). Datové sady jsou poskytovány po katastrálních územích. Data jsou aktualizována jednou měsíčně (pro formát VFK), čtvrtletně (pro formát VKM), týdně (formát SHP) nebo denně (formát DGN a DXF).

Data RÚIAN 

Data RÚIAN se poskytují v řadě variant lišících se podrobností a obsahem výstupních datových sad. Základním výstupem je výměnný formát RÚIAN (VFR), dílčí výstupy lze stáhnout také ve formátu CSV nebo SHP. Jsou poskytována za celý stát, nebo po obcích. Základní výstup se provádí jednou měsíčně, denně se pak k němu vytvářejí změnová data. Informace o periodicitě aktualizace a obsahu jednotlivých výstupů z RÚIAN je možné získat na stránkách Geoportálu otevře se v novém okně

Data50 a Data200 

Data jsou poskytována ve formátu SHP s roční aktualizací. Data jsou v obou případech strukturována na 8 tematických vrstev a lze je stáhnout po jednotlivých vrstvách, nebo najednou. 

Ostatní

 

Detailní informace o jednotlivých datových sadách

Detailní informace o jednotlivých datových sadách lze nalézt na Geoportálu ČÚZK otevře se v novém okně.
 

Datum poslední aktualizace: 09.10.2020

Aktuality

30.10.2020
S ohledem na vývoj pandemické situace v ČR Vás prosíme, abyste katastrální pracoviště navštěvovali jen v nejnutnějších případech a dali přednost zaslání podání elektronicky nebo poštou. Výpis z katastru v elektronické podobě je možno získat v e-shopu Nahlížení do katastru. V souladu s usnesením vlády ČR č. 1080 ze dne 21. října 2020 budou mít všechny katastrální úřady od 2. listopadu 2020 úřední dny pouze v pondělí a ve středu, před návštěvou si prosím ověřte přesný rozsah úředních hodin na www stránkách příslušných katastrálních úřadů. Děkujeme za pochopení.

09.10.2020
Důležité upozornění!
S ohledem na opatření přijatá usnesením vlády ČR č. 994 ze dne 8. října 2020 mají všechna pracoviště katastrálních úřadů v době od pondělí 12. října 2020 do pátku 23. října 2020 omezený provoz pro veřejnost. Katastrální úřady přijímají bez omezení elektronická podání ve stanovené formě a poštovní zásilky. K získání informací z katastru nemovitostí využijte prosím aplikaci Nahlížení do katastru, která umožňuje vyřízení úplného výpisu z katastru přes e-shop. Neodkladné záležitosti bude možné vyřídit v pondělí a ve středu, rozsah úředních hodin naleznete na webových stránkách příslušných katastrálních úřadů. Prosíme, abyste se před případnou návštěvou řídili pokyny uvedenými rovněž na www stránkách příslušných katastrálních úřadů.
Děkujeme za pochopení.

09.10.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

08.10.2020
Dne 6. 10. 2020 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje. Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. července 2023, s výjimkou ustanovení § 8, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

S aplikací eRouška pomůžete zastavit šíření COVID-19.