Sady otevřených dat

V současné době je za resort ČÚZK na Národním katalogu otevřených dat otevře se v novém okně evidováno cca 128 tis. datových sad. Jedná zejména o data RÚIAN, některá data INSPIRE a katastrální mapu.

 

Hlavní skupiny otevřených dat

Data INSPIRE

Kromě dat tématu Zeměpisné soustavy souřadnicových sítí jsou data spadající do infrastruktury INSPIRE poskytována ve formátu GML a jsou denně aktualizována, pokud v datové sadě došlo v uplynulých 24 hodinách ke změně.  Datové sady tématu Katastrální parcely jsou vydávané po katastrálních územích, témat Adresy a Budovy po obcích a data územních správních jednotek a zeměpisných soustav souřadnicových sítí jsou poskytované v jedné datové sadě za celý stát. 

Katastrální mapa

Základním výstupem pro otevřená data katastrální mapy je výměnný formát katastru VFK. Ve výměnném formátu jsou také poskytována data geometrických plánů, která představují budoucí stav katastrální mapy. Data jsou také v redukované podobě poskytována ve formátech DGN, DXF, SHP a starším formátu VKM (ve formátu VKM jen tam, kde je KM-D). Datové sady jsou poskytovány po katastrálních územích. Data jsou aktualizována jednou měsíčně (pro formát VFK), čtvrtletně (pro formát VKM), týdně (formát SHP) nebo denně (formát DGN a DXF).

Data RÚIAN 

Data RÚIAN se poskytují v řadě variant lišících se podrobností a obsahem výstupních datových sad. Základním výstupem je výměnný formát RÚIAN (VFR), dílčí výstupy lze stáhnout také ve formátu CSV nebo SHP. Jsou poskytována za celý stát, nebo po obcích. Základní výstup se provádí jednou měsíčně, denně se pak k němu vytvářejí změnová data. Informace o periodicitě aktualizace a obsahu jednotlivých výstupů z RÚIAN je možné získat na stránkách Geoportálu otevře se v novém okně

Data50 a Data200 

Data jsou poskytována ve formátu SHP s roční aktualizací. Data jsou v obou případech strukturována na 8 tematických vrstev a lze je stáhnout po jednotlivých vrstvách, nebo najednou. 

Ostatní

 

Detailní informace o jednotlivých datových sadách

Detailní informace o jednotlivých datových sadách lze nalézt na Geoportálu ČÚZK otevře se v novém okně.
 

Datum poslední aktualizace: 09.10.2020

Aktuality

21.04.2021
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.
 

20.04.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (4/2021) je k dispozici ke stažení.

07.04.2021
V souladu s § 110 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, byl zveřejněn přehled přestupků za rok 2020.

19.02.2021
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2020.

15.02.2021
Od 15.2.2021 jsou úřední hodiny na všech katastrálních úřadech v rozsahu minimálně pondělí a středa 8.00-17.00 hodin, pokud to aktuální personální situace umožňuje, tak i nad tento rozsah. Před návštěvou si prosím ověřte přesný rozsah úředních hodin na www stránkách příslušných katastrálních úřadů. Děkujeme za pochopení.

11.02.2021
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2021"

S aplikací eRouška pomůžete zastavit šíření COVID-19.