Katastrální území s OMP-V

Seznam katastrálních území, kde byla do ISKN zavedena ÚKM (účelová katastrální mapa) a je zde vedena jako OMP-V (orientační mapa parcel - vektorová). V uvedených katastrálních území můžete data nalézt ve VDP (Veřejný dálkový přístup) nebo také ve VFR (Výměnný formát RÚIAN).

Katastrální území s OMP-V

Název číselníku KU_S_OMPV
Popis číselníku: Katastrální území s OMP-V
Číselník ke stažení ZIP
Datum aktualizace číselníku 24.01.2020
 
Položka Význam
KURAD_KODKód katastrálního úřadu
KURAD_NAZEVNázev katastrálního úřadu
PRARES_KODKód katastrálního pracoviště
PRARES_NAZEVNázev katastrálního pracoviště
KATUZE_KODKód katastrálního území
KATUZE_NAZEVNázev katastrálního území
POC_PAR_DKMaKMDPočet parcel v mapě s DKM a KMD
POC_PAR_OMPVPočet parcel v mapě s OMP-V
POC_PAR_CELKEMPočet parcel celkem
DATUM_IMPORTU_DO_ISKNDatum importu Účelové katastrální mapy do ISKN

Zpět na Informace o územní identifikaci
Zpět na Účelová katastrální mapa
Zpět na RÚIAN

Aktuality

22.01.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele katastrálního pracoviště Břeclav.

21.01.2020
Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

16.01.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (1/2020) je k dispozici ke stažení.

31.12.2019
Upozorňujeme, že podle zákona  č. 364/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů, dochází s účinností od 1. 1. 2020 ke změně výše některých správních poplatků, zejména poplatku za přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí z původních 1000 Kč na 2000 Kč.

30.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodik/metodička bezpečnosti.

30.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika KN - správa a vedení.