Účelová katastrální mapa (ÚKM)

Účelová katastrální mapa (ÚKM), jako jedna z vrstev "Digitální mapy veřejné správy  (PDF)", zajišťuje digitální podobu katastrální mapy v místech, kde katastrální úřad vede katastrální mapu v analogové (papírové) podobě.

ÚKM vznikají v jednotlivých krajích v rámci samostatných projektů. Pokud krajský úřad dokončí realizaci ÚKM, na základě smluvních vztahů předá dílo místně příslušnému katastrálnímu úřadu, který zajišťuje aktualizaci ÚKM do doby digitalizace příslušného území. Do RÚIAN je ÚKM přebírána jako orientační mapa parcel - vektorová (OMP-V). V RÚIAN je parcela v OMP-V zobrazena blankytnou barvou.


Stav zavedení ÚKM/OMP-V do ISKN - mapové vyjádření:
Zobrazení katastrálního území se zavedenými prvky OMP-V včetně stavu digitalizace   Zobrazení katastrálního území se zavedenými prvky OMP-V
 

Tématem ÚKM se zabýval odborný workshop pořádaný na ČÚZK dne 22. 5. 2014 (prezentace z workshopu)

Zpět na Poskytování údajů z RÚIAN
Zpět na RÚIAN

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

25.11.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Ředitel/ředitelka odboru správy DMVS a RÚIAN.

22.11.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - projekt/ka.