Transformační programy pro transformaci mezi ETRS89
a S-JTSK pomocí zpřesněné globální transformace použitelné pro data získaná pomocí GNSS v období
2. 1. 2011 - 31. 12. 2012

Níže uvedené programy byly schváleny pro transformaci mezi ETRS89 a S-JTSK po zavedení nové realizace systému ETRS89 v ČR. Nelze je tedy použít pro transformaci mezi ETRS89 v rámci ETRF89 a S-JTSK.

S ohledem na jejich přesnost je možné je používat:

 1. pro oblast podrobných bodů neomezeně,
 2. pro práce vyžadující přesnost PPBP s územním omezením 18 TL, programy nelze použít v TL: 0602, 0806, 0915, 1625, 1917, 1918, 2416, 2421, 2518, 2709, 2714, 2811, 3601, 3721, 3725, 4219, 4509 a 8025
 1. Program VÚGTK, v.v.i., etrf00-jtsk_v1012.
  Nutnými podmínkami pro využití programu je:
  1. geocentrické souřadnice nově určovaných bodů musí být určeny v systému ETRS89 v rámci ETRF2000.
  2. při výpočtu je nutno postupovat dle zásad pro využití tohoto programu.
   Zpřesnění globální transformace je docíleno pomocí převodních tabulek schválených ČÚZK (table_yx_3_v1005.dat). Přesnost transformace je dána charakteristikou: mxy = 0,025 m (mp = 0,035 m) vyjma TL 0602, 0806, 0915, 1625, 1917, 1918, 2416, 2421, 2518, 2709, 2714, 2811, 3601, 3721, 3725, 4219, 4509 a 8025, ve kterých mají odchylky po transformaci nehomogenní průběh a charakteristika přesnosti mxy nabývá hodnot v rozmezí: 0,025 až 0,057 m (mp 0,035 až 0,080 m).
Programy uvedené v následujících odstavcích vznikly podle stejné metodiky a na základě stejných vstupních informací, vzorců a dat jako program uvedený v odst. 1, platí tedy pro ně shodné podmínky použití a shodné charakteristiky přesnosti.
 1. Program Transform 2011 dodávaný firmou geoobchod, s. r. o.
 2. Program GeoPol/Survey s možností volby Shepardovy nebo Franke – Nielsonovy metody interpolace, dodávaný firmou Ing. Ladislav Fofonka.
 3. Program Transformační modul zpřesněné globální transformace Trimble 2011 dodávaný firmou GEOTRONICS Praha, s. r. o.
 4. Transformační modul CZ_JT10, který je v ČR dodáván firmou GEFOS a.s., a implementován do programů Leica Geo Office (od verze 8.1), Leica SmartWorx Viva (od verze 3.01), Leica SmartWorx I (od verze 8.10), Leica Infinity (od verze 1.2.0) a Leica Captivate (od verze 1.20). Při použití programů je modul vyvolán volbou: souřadnicový systém CZ_JT10, a musí být voleno nastavení: CSCS model CZ_JT10 a model geoidu CZ_Bpv10.
 5. Program ETRF2KRO dodávaný firmou GEODIS BRNO, spol. s r. o.
 6. Program GeoRW5 verze 1.0 vytvořený Dr. Ing. Karlem Machem pro potřeby firmy Geodézie Beskydy s. r. o.
 7. Program Křovák 2011 verze 1.0.0.7 a 1.0.0.8 dodávaný firmou GEOVAP, spol. s r. o. k aparaturám Ashtech, Magellan a Thales.
 8. Transformační modul Czechia Krovak Topcon 2011 firmou GEODIS BRNO, spol. s r. o. jako volitelná součást programů Topcon TopSURV, Topcon Tools a Topcon LINK od jejich verze 8.1 (shodně pro všechny programy).
 9. Transformační modul Czechia Krovak Sokkia 2011 dodávaný firmou GEODIS BRNO, spol. s r. o. jako volitelná součást programů Spektrum Survey Field, Spectrum Survey Office a Spectrum LINK od jejich verze 8.1 (shodně pro všechny programy).
 10. Transformační modul S-JTSK (GK2011), který je součástí zpracovatelských programů Tracy (od verze 1.7.2.1678), TRIUMPH-VS (od verze 1.4.2.1005) a JustinLink (od verze 1.88.109.8). Programy jsou dodávány firmou GEOPEN, s. r. o. , k aparaturám JAVAD.
 11. Transformační program GlobTrans 2011 verze 1.08.50 vyvinutý Ing. Tomášem Balvarem.
 12. Program SurvCE verze 2.56, 2.57, 2.58, 2.59 a 2.61 vytvořený firmou Carlson Software, Inc. Pro jeho využití pro jednosměrnou transformaci z ETRS89 do S-JTSK v podmínkách ČR, tedy pomocí zpřesněné globální transformace mezi ETRS89 a S-JTSK, je modifikován jeho jednotlivými prodejci v ČR, kteří jej distribuují k aparaturám Altus, Ashtech, Magellan, Spectra Precision, South, Stonex, CHC a Satlab. Pro potřeby katastru nemovitostí je tedy možné používat pouze výsledky z instalací, které byly k výše uvedeným aparaturám dodány právě a pouze těmito prodejci:
  1. od verze 2.56 firmami geoobchod, s.r.o., Mensuro s.r.o., GEUS ware s.r.o. a Martin Smíšek (provozovna GEOmart - Martin Smíšek)
  2. od verze 2.58 i firmami Geoteam, s.r.o. a Satlab Geosolutions s.r.o.
  3. od verze 2.61 i firmou GEODETICKÉ CENTRUM s.r.o.
 13. Transformační program ETJTZU (instalační verze v2011-09-15) vyvinutý Zeměměřickým úřadem.
 14. Transformační program Transform 12 verze 1.0, vytvořený firmou geoobchod, s. r. o.  a dodávaný firmami geoobchod, s. r. o. , a Geus ware s. r. o.  k aparaturám Ashtech, Magellan, Spectra Precision, Stonex a Thales Navigation.
 15. Program FastSurvey verze 2.8.90 a 3.0.03 dodávaný firmami geoobchod, s. r. o. , Geus ware s. r. o.  a GEOVAP, spol. s r. o. k aparaturám Ashtech, Magellan, Spectra Precision a Thales Navigation.
 16. Transformační program Křovák 2013, verze 1.0.1.0., dodávaný firmou GEOVAP, spol. s r. o. Při použití musí být vybrána volba pro použití verze 1005 transformačních tabulek.
 17. Transformační program Transform 2013 verze 1.0 a 20, vytvořený firmou geoobchod, s. r. o.  a dodávaný firmami geoobchod, s. r. o. , a Geus ware s. r. o.  k aparaturám Ashtech, Magellan, Spectra Precision, Stonex a Thales Navigation. Při použití programu musí být voleno nastavení: projekt ETRF2000 <> S-JTSK(1005).
 18. Transformační program Transform MAX verze 1, 2, 3 a 4 vytvořený firmou geoobchod, s.r.o. a dodávaný firmami geoobchod, s.r.o., a Geus ware s.r.o. k aparaturám Ashtech, Magellan, South, Spectra Precision, Stonex a Thales Navigation. Při použití programu musí být voleno nastavení: projekt ETRF2000 <> S-JTSK(1005).
 19. Transformační program Transform MAX 1710 verze 1, 2, 3, 456 a 7 vytvořený firmou geoobchod, s.r.o. a dodávaný firmami geoobchod, s.r.o., a Geus ware s.r.o. k aparaturám Ashtech, Magellan, South, Spectra Precision, Stonex a Thales Navigation. Při použití programu musí být voleno nastavení: projekt ETRF2000 <> S-JTSK(1005).

Datum poslední aktualizace: 21.12.2023

Aktuality

27.02.2024
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2024".

20.02.2024
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebních míst ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Liberec a Katastrálního pracoviště Semily

16.02.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (2/2024) je k dispozici ke stažení.

12.02.2024
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebních míst ředitele/ ředitelky  Katastrálního pracoviště Rychnov nad Kněžnou, Katastrálního pracoviště NáchodKatastrálního pracoviště Vsetín a Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.

05.02.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Boskovice.

05.02.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Blansko.