Webové služby dálkového přístupu na zkoušku

Prostředí WSDP na zkoušku je určeno k vývoji a testování aplikací využívající WSDP. Testování probíhá nad fiktivními daty katastru nemovitostí (KN). Sestavy, které zde spustíte, jsou bezplatné. Informace o účtované částce za sestavu pouze simuluje průběh reálných přístupů registrovaného uživatele se zákaznickým účtem do skutečného informačního systému katastru nemovitostí.

V současnosti lze testovat WSDP verze 2.8.

Ukázková databáze informačního systému katastru nemovitostí, do které získáváte přístup, obsahuje pouze malý vzorek údajů KN z katastrálního území Jáma (693936) v okrese Prachatice. (Data o vlastnících jsou modifikována - neodpovídají skutečnosti). Při zkoušení požadavků na výstupy z KN můžete očekávat reálné výsledky (ukázky sestav), jestliže zadáte jako parametry funkcí například tyto objekty KN:

 

Parametry funkcí

Příklady pro vyhledání

Katastrální území:

Jáma (693936)

Stavební parcely:

St. 41/1, St. 76/2, St. 104, St. 127, St. 129, St. 130

Pozemkové parcely:

1191, 1192, 1362, 1385/8, 1385/9, 1385/11, 2275/1

Stavby s č.p.:

16

Stavby s č.e.:

3

Bytové jednotky:

260004

Oprávněné subjekty:

Kiša Jiří RČ 720810/7709, Zimná Anežka RČ 575603/9025,
NIKOL NÁPOJE a.s. IČO 83715421, Auto Hruška s.r.o. IČO 89383754

Čísla listů vlastnictví (LV):

310: poznámka spornosti,
17: svěřenský fond
28: podzástavní právo
44, 266: související zápisy jiných právních vztahů
307: předkupní právo a budoucí výměnek
73, 360, 361: vymezení jednotek podle nového občanského zákoníku
138: nájem
38: vazba jiného právního vztahu k jinému právnímu vztahu
314, 326: dočasná stavba,
168: budova součástí pozemku,
226, 349: právo stavby,
348, 344, 359: přídatné spoluvlastnictví
38, 33  139, 315: změna vypisování jiných právních vztahů na LV

Cenové údaje podle řízení V-1064/2001-306,  V-3939/2008-306
Cenové údaje podle nemovitostí Parcela parc.č. 1483 ,   budova č.p. 11, jednotka  č. 260001
Cenové údaje podle k. ú. Rok 2014 měsíc září – s cenovými údaji (jednotka, budova, parcela)
Rok 2014 měsíc říjen – bez cenových údajů - výstup je zdarma
Rok 2017 měsíc březen – s cenovými údaji.
Sbírka listin V-1064/2001-306, V-1846/2002-306
Pozn. Objednání listin prostřednictvím webových služeb není v prostřední na zkoušku funkční.

Pozn.: Na uvedených listech vlastnictví jsou zachyceny zásadní změny vyplývající ze zákona č. 256/2013 Sb.

Do WSDP na zkoušku lze vstoupit způsobem, popsaným v kapitole 7 formát souboru ZIP popisu WSDP (soubor formátu ZIP). Jsou k dispozici následující přihlašovací údaje:

Typ účtu

Přihlašovací jméno

Heslo

Běžný uživatel:

WSTEST

WSHESLO

Bezúplatný:

WSTESTB

WSHESLOB

Ověřující účet:

WSTESTO

WSHESLOO

Datum poslední aktualizace: 31.08.2018

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.

02.09.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 23. září 2020.

17.08.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2020) je k dispozici ke stažení.

13.08.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.