Webové služby dálkového přístupu na zkoušku

Prostředí WSDP na zkoušku je určeno k vývoji a testování aplikací využívající WSDP. Testování probíhá nad fiktivními daty katastru nemovitostí (KN). Sestavy, které zde spustíte, jsou bezplatné. Informace o účtované částce za sestavu pouze simuluje průběh reálných přístupů registrovaného uživatele se zákaznickým účtem do skutečného informačního systému katastru nemovitostí.

V současnosti lze testovat WSDP verze 2.9.

Ukázková databáze informačního systému katastru nemovitostí, do které získáváte přístup, obsahuje pouze vzorek údajů KN, konkrétně z celého katastrálního pracoviště Prachatice. Data o vlastnících jsou anonymizována - neodpovídají skutečnosti. Při zkoušení požadavků na výstupy z KN můžete očekávat reálné výsledky (ukázky sestav), jestliže zadáte jako parametry operací například tyto objekty KN:

Parametry funkcí Příklady pro vyhledání
Katastrální území: formát souboru CSV (ZIP) Soubor Katastralni_uzemi ve formátu CSV (ZIP)
Stavební parcely: formát souboru CSV (ZIP) Soubor Stavebni_parcely ve formátu CSV (ZIP)
Pozemkové parcely: formát souboru CSV (ZIP) Soubor Pozemkove_parcely ve formátu CSV (ZIP)
Stavby s č.p.: formát souboru CSV (ZIP) Soubor Stavby_cp ve formátu CSV (ZIP)
Stavby s č.e.: formát souboru CSV (ZIP) Soubor Stavby_ce ve formátu CSV (ZIP)
Bytové jednotky: formát souboru CSV (ZIP) Soubor Jednotky ve formátu CSV (ZIP)
Práva stavby: formát souboru CSV (ZIP) Soubor Prava_stavby ve formátu CSV (ZIP)
Oprávněné subjekty: formát souboru CSV (ZIP) Soubor Opravnene_subjekty ve formátu CSV (ZIP)
Čísla listů vlastnictví (LV): formát souboru CSV (ZIP) Soubor LV ve formátu CSV (ZIP)
Cenové údaje podle řízení: formát souboru CSV (ZIP) Soubor Cenove_udaje_podle_rizeni ve formátu CSV (ZIP)
Cenové údaje podle nemovitostí: formát souboru CSV (ZIP) Soubor Cenove_udaje_dle_nemovitosti ve formátu CSV (ZIP)
Cenové údaje podle k. ú.: Rok 2020 měsíc září, říjen, listopad a prosinec.
Sbírka listin: V-1335/2016-306
Pozn. Objednání listin prostřednictvím webových služeb není v prostředí na zkoušku funkční.

Pro testování funkce ctiOS z WSDP na zkoušku je možné využít pseudonymizované identifikátory oprávněných subjektů z ukázkových souborů VFK, které jsou zveřejněny na mapovém serveru ČÚZK.

K dispozici jsou následující přihlašovací údaje:

Typ účtu Přihlašovací jméno Heslo
Běžný uživatel: WSTEST WSHESLO
Bezúplatný: WSTESTB WSHESLOB
Ověřující účet: WSTESTO WSHESLOO
Czech POINT: WSTESTC WSHESLOC

Datum poslední aktualizace: 12.05.2022

Aktuality

28.02.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda VZ a smluv.

27.02.2024
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2024".

20.02.2024
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebních míst ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Liberec a Katastrálního pracoviště Semily

16.02.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (2/2024) je k dispozici ke stažení.

12.02.2024
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebních míst ředitele/ ředitelky  Katastrálního pracoviště Rychnov nad Kněžnou, Katastrálního pracoviště NáchodKatastrálního pracoviště Vsetín a Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.

05.02.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Boskovice.