Seminář k digitalizaci katastrálních map 2010

Stránky Nemofora:
Úvodní stránka | Poslání a cíle | Organizační struktura | Členové Nemofora | Tematické okruhy | Akce Nemofora | Dokumenty Nemofora | Zprávy o činnosti | Kadaster International (NL) | Nemoforum - kontakt

Program

Program

Datum konání: 2. 6. 2010
Místo konání: budova Zeměměřických a katastrálních úřadů, Pod sídlištěm 9, Praha 8 - Kobylisy

Prezentace:

 • Postup plnění úkolu digitalizace katastrálních map po 1. 1. 2009
  Ing. Karel Štencel - Český úřad zeměměřický a katastrální
   Prezentace

   
 • Aktuální problémy digitalizace z pohledu ČÚZK
  Ing. Bc. Jan Kmínek - Český úřad zeměměřický a katastrální 
   Prezentace

   
 • Obnova katastrálního operátu formou pozemkových úprav
  Ing. Kamil Kaulich - Ústřední pozemkový úřad, MZe ČR
   Prezentace

   
 • Postup projektu vytvoření účelové katastrální mapy
  RNDr. Ivo Skrášek, Mgr. Irena Křeková - Krajský úřad Zlínského kraje
   Prezentace

   
 • Spolupráce KÚ se soukromou sférou při digitalizaci sáhové katastrální mapy
  Ing. Oldřich Pašek - Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj
   Prezentace

   
 • Zkušenosti s obchodními podmínkami při digitalizaci katastrálních map
  Ing. Jaroslava Kraftová - GIS-Stavinvex a.s.
  Ing. Martin Malec - GB-geodezie spol. s r.o.
  Ing. Jan Fafejta - Geodet, spol. s r.o.

   Prezentace

   
 • Problematika digitalizace katastrálních map z odborného hlediska
  Ing. Erika Šanderová - Hrdlička spol. s r.o.
  Ing. Ivana Antoňů - Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.
  Ing. Jiří Blábol - Azimut CZ s.r.o.

   Prezentace (Antoňů)
   Prezentace (Blábol)

   
 • Obecné poznatky z digitalizace katastrálních map a výhled do budoucnosti
  Ing. Jiří Plavec - GK Plavec-Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
  Ing. Oldřich Galař - Geodézie Engineering, s.r.o.
  Ing. Jan Fafejta - Geodet, spol. s r.o.

   Prezentace

   

Aktuality resort

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.