Zápis vkladem
    Návrh na vklad
    Formuláře pro některé vkladové listiny

Zápis záznamem
    Návrh na záznam práva

Zápis (změna) jiných údajů
    Změna údajů o pozemku
    Změna údajů o stavbě
    Změna údajů o právu stavby
    Změna údajů o jednotce
    Změna údajů o vlastníku
    Další změny jiných údajů

Poskytování údajů
    Dálkový přístup a webové služby
    Šíření
    Výměnný formát katastru
    Služba sledování změn
    Další poskytované služby

Zeměměřické činnosti
    Geometrický plán (GP)
    Záznam podrobného měření změn
    Dokumentace o vytyčení hranice pozemku
    Úřední oprávnění, úřední průkazy
    GNSS pro účely katastru

Další formuláře
Další poskytované služby nemají žádný formulář

Volitelné přílohy

Seznam pozemků (Příloha A) ve formátu PDF

Rozšířený formulář pro potřeby vložení seznamu pozemků.
Formát formát souboru PDF PDF Velikost 153 kB Aktualizace 01.01.2015 Formulář dostupný také ve formátu Seznam pozemků (Příloha A) ve formátu DOCX DOCX

Seznam budov (Příloha B) ve formátu PDF

Formát formát souboru PDF PDF Velikost 368 kB Aktualizace 01.01.2005 Formulář dostupný také ve formátu Seznam budov (Příloha B) ve formátu DOCX DOCX

Seznam jednotek (Příloha C) ve formátu PDF

Formát formát souboru PDF PDF Velikost 858 kB Aktualizace 01.01.2005 Formulář dostupný také ve formátu Seznam jednotek (Příloha C) ve formátu DOCX DOCX

Seznam účastníků (Příloha D) ve formátu PDF

Formát formát souboru PDF PDF Velikost 135 kB Aktualizace 01.01.2005 Formulář dostupný také ve formátu Seznam účastníků (Příloha D)  ve formátu DOCX DOCX

Seznam vlastníků a jiných oprávněných (Příloha E) ve formátu PDF

Formát formát souboru PDF PDF Velikost 263 kB Aktualizace 01.01.2017 Formulář dostupný také ve formátu Seznam vlastníků a jiných oprávněných (Příloha E) ve formátu DOCX DOCX

Dům s jednotkami (Příloha F) ve formátu PDF

Formát formát souboru PDF PDF Velikost 663 kB Aktualizace 01.01.2005 Formulář dostupný také ve formátu Dům s jednotkami (Příloha F) ve formátu DOCX DOCX

Změněné údaje o budovách (Příloha G) ve formátu PDF

Formát formát souboru PDF PDF Velikost 570 kB Aktualizace 01.01.2011 Formulář dostupný také ve formátu Změněné údaje o budovách (Příloha G) ve formátu DOCX DOCX

Změněné údaje o jednotce (Příloha H) ve formátu PDF

Formát formát souboru PDF PDF Velikost 543 kB Aktualizace 01.01.2005 Formulář dostupný také ve formátu Změněné údaje o jednotce (Příloha H) ve formátu DOCX DOCX

Změněné údaje o pozemcích (Příloha I) ve formátu PDF

Formát formát souboru PDF PDF Velikost 264 kB Aktualizace 01.01.2015 Formulář dostupný také ve formátu Změněné údaje o pozemcích (Příloha I) ve formátu DOCX DOCX