Změna údajů o pozemku

Ohlášení změny údajů o pozemku ve formátu PDF

Formulář pro změny druhu pozemku, způsobu využití pozemku a typu a způsobu ochrany pozemku. K zápisu je dle povahy změny nutné případně doložit další potřebné listiny pro zápis změny druhu pozemku a pro zápis změny způsobu využití pozemku. K dispozici je i rozšíření formuláře pro další pozemky k ohlášení změny údajů o pozemku, pro seznam vlastníků a jiných oprávněných, které by bylo v případě potřeby nedílnou součástí příslušného ohlášení. K dispozici jsou i pokyny k vyplnění formuláře.
Formát formát souboru PDF PDF Velikost 917 kB Aktualizace 11.10.2023 č.6.91.1-2019 Formulář dostupný také ve formátu Ohlášení změny údajů o pozemku ve formátu DOCX DOCX

Ohlášení změny údajů o pozemku, týkající se stavby ve formátu PDF

​Formulář lze využít pro ohlášení údaje o nové stavbě, která se stala součástí pozemku a která je hlavní stavbou na pozemku nebo pro ohlášení změny údajů o stavbě (přístavba, sloučení staveb aj.),  která je součástí pozemku. K dispozici je i rozšíření formuláře pro seznam vlastníků a jiných oprávněných, které by bylo v případě potřeby nedílnou součástí příslušného ohlášení. K dispozici jsou i pokyny k vyplnění formuláře.
Formát formát souboru PDF PDF Velikost 917 kB Aktualizace 27.01.2022 č.6.147-2021 Formulář dostupný také ve formátu Ohlášení změny údajů o pozemku, týkající se stavby ve formátu DOCX DOCX

Prohlášení vlastníka, že nová stavba / změna stavby byla dokončena ve formátu PDF

Formulář lze využít pro účely prohlášení, kterým se u staveb dokládá, že nová stavba nebo změna stavby (přístavba aj.) byla dokončena. K dispozici je i rozšíření formuláře pro seznam vlastníků a jiných oprávněných a seznam budov, které by bylo v případě potřeby nedílnou součástí příslušného prohlášení, a pokyny k vyplnění formuláře.
Formát formát souboru PDF PDF Velikost 727 kB Aktualizace 15.07.2021 č.6.146-2021 Formulář dostupný také ve formátu Prohlášení vlastníka, že nová stavba / změna stavby byla dokončena ve formátu DOCX DOCX

Prohlášení vlastníka, že změna fyzického stavu pozemku již byla uskutečněna ve formátu PDF

Formulář pro účely prohlášení, že změna fyzického stavu pozemku v terénu již byla uskutečněna, pokud toto prohlášení není součástí již samotného ohlášení změny údajů o pozemku k zápisu do katastru nemovitostí.
Prohlášení musí obsahovat úředně ověřené podpisy.
Formát formát souboru PDF PDF Velikost 694 kB Aktualizace 09.04.2019 č.6.143-2018 Formulář dostupný také ve formátu Prohlášení vlastníka, že změna fyzického stavu pozemku již byla uskutečněna ve formátu DOCX DOCX

Ohlášení zpřesněného geometrického a polohového určení pozemků ve formátu PDF

Formulář pro ohlášení zpřesněného geometrického a polohového určení pozemků sepsaného samotnými vlastníky. Ohlášení zpřesněného geometrického a polohového určení pozemků lze podat i ve formě volného textu.
Formát formát souboru PDF PDF Velikost 58 kB Aktualizace 19.02.2020 č.6.141-2014 Formulář dostupný také ve formátu Ohlášení zpřesněného geometrického a polohového určení pozemků ve formátu DOCX DOCX
Pro vyplnění formuláře lze využít vzor Ohlášení ve formátu  PDF

Ohlášení zpřesněného geometrického a polohového určení pozemků téhož vlastníka ve formátu PDF

Formulář pro ohlášení zpřesněného geometrického a polohového určení hranic mezi pozemky patřící stejnému vlastníkovi.
Formát formát souboru PDF PDF Velikost 236 kB Aktualizace 27.03.2019 č.6.141.1-2015 Formulář dostupný také ve formátu Ohlášení zpřesněného geometrického a polohového určení pozemků téhož vlastníka ve formátu DOCX DOCX

Souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků ve formátu PDF

Formulář pro potřeby souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků sepsaného ověřovatelem geometrického plánu, kterým dochází ke zpřesnění geometrického a polohového určení.
Formát formát souboru PDF PDF Velikost 70 kB Aktualizace 11.04.2019 Formulář dostupný také ve formátu Souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků ve formátu DOC DOC

Prohlášení o chybném geometrickém a polohovém určení pozemků ve formátu PDF

Formulář pro potřeby prohlášení vlastníka, že geometrické a polohové určení pozemků evidované v katastru je chybné. Zároveň se zde prohlásí správné geometrické a polohové určení pozemků.
Formát formát souboru PDF PDF Velikost 134 kB Aktualizace 09.04.2019 Formulář dostupný také ve formátu Prohlášení o chybném geometrickém a polohovém určení pozemků ve formátu DOC DOC