Změna údajů o pozemku

Ohlášení změny údajů o pozemku ve formátu PDF

Formulář pro změny druhu pozemku, způsobu využití pozemku a typu a způsobu ochrany pozemku. K zápisu je dle povahy změny nutné případně doložit další potřebné listiny pro zápis změny druhu pozemku a pro zápis změny způsobu využití pozemku. K dispozici je i rozšíření formuláře pro další pozemky k ohlášení změny údajů o pozemku, pro seznam vlastníků a jiných oprávněných, které by bylo v případě potřeby nedílnou součástí příslušného ohlášení.
Formát formát souboru PDF PDF Velikost 917 kB Aktualizace 08.11.2019 č.6.91.1-2019 Formulář dostupný také ve formátu Ohlášení změny údajů o pozemku ve formátu DOCX DOCX

Ohlášení změny údajů o pozemku, jehož součástí se stala stavba ve formátu PDF

​Formulář pro ohlášení údaje o nové budově, která se stala součástí pozemku a která je hlavní stavbou na pozemku. K dispozici je i rozšíření formuláře pro seznam vlastníků a jiných oprávněných, které by bylo v případě potřeby nedílnou součástí příslušného ohlášení.
Formát formát souboru PDF PDF Velikost 917 kB Aktualizace 09.04.2019 č.6.91.2-2018 Formulář dostupný také ve formátu Ohlášení změny údajů o pozemku, jehož součástí se stala stavba ve formátu DOCX DOCX

Ohlášení změny údajů o pozemku, jehož součástí je stavba ve formátu PDF

Formulář pro změny údajů o nové budově, která je součástí pozemku a která je hlavní stavbou na pozemku. K dispozici je i rozšíření formuláře pro seznam vlastníků a jiných oprávněných, které by bylo v případě potřeby nedílnou součástí příslušného ohlášení.
Formát formát souboru PDF PDF Velikost 927 kB Aktualizace 09.04.2019 č.6.91.3-2018 Formulář dostupný také ve formátu Ohlášení změny údajů o pozemku, jehož součástí je stavba ve formátu DOCX DOCX

Prohlášení vlastníka, že nová stavba byla dokončena ve formátu PDF

Formulář pro účely prohlášení, kterým se u staveb bez čísla popisného nebo evidenčního dokládá dokončení stavby. Prohlášení musí obsahovat úředně ověřené podpisy. 
Formát formát souboru PDF PDF Velikost 727 kB Aktualizace 09.04.2019 č.6.142.1-2017 Formulář dostupný také ve formátu Prohlášení vlastníka, že nová stavba byla dokončena ve formátu DOCX DOCX

Prohlášení vlastníka, že změna stavby byla dokončena ve formátu PDF

Formulář pro účely prohlášení, kterým se dokládá dokončení změny stavby (přístavbou nebo změnou stavby). Prohlášení musí obsahovat úředně ověřené podpisy.
Formát formát souboru PDF PDF Velikost 693 kB Aktualizace 09.04.2019 č.6.142-2017 Formulář dostupný také ve formátu Prohlášení vlastníka, že změna stavby byla dokončena ve formátu DOCX DOCX

Prohlášení vlastníka, že změna fyzického stavu pozemku již byla uskutečněna ve formátu PDF

Formulář pro účely prohlášení, že změna fyzického stavu pozemku v terénu již byla uskutečněna, pokud toto prohlášení není součástí již samotného ohlášení změny údajů o pozemku k zápisu do katastru nemovitostí.
Prohlášení musí obsahovat úředně ověřené podpisy.
Formát formát souboru PDF PDF Velikost 694 kB Aktualizace 09.04.2019 č.6.143-2018 Formulář dostupný také ve formátu Prohlášení vlastníka, že změna fyzického stavu pozemku již byla uskutečněna ve formátu DOCX DOCX

Ohlášení zpřesněného geometrického a polohového určení pozemků ve formátu PDF

Formulář pro ohlášení zpřesněného geometrického a polohového určení pozemků sepsaného samotnými vlastníky. Ohlášení zpřesněného geometrického a polohového určení pozemků lze podat i ve formě volného textu.
Formát formát souboru PDF PDF Velikost 58 kB Aktualizace 19.02.2020 č.6.141-2014 Formulář dostupný také ve formátu Ohlášení zpřesněného geometrického a polohového určení pozemků ve formátu DOCX DOCX
Pro vyplnění formuláře lze využít vzor Ohlášení ve formátu  PDF

Ohlášení zpřesněného geometrického a polohového určení pozemků téhož vlastníka ve formátu PDF

Formulář pro ohlášení zpřesněného geometrického a polohového určení hranic mezi pozemky patřící stejnému vlastníkovi.
Formát formát souboru PDF PDF Velikost 236 kB Aktualizace 27.03.2019 č.6.141.1-2015 Formulář dostupný také ve formátu Ohlášení zpřesněného geometrického a polohového určení pozemků téhož vlastníka ve formátu DOCX DOCX

Souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků ve formátu PDF

Formulář pro potřeby souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků sepsaného ověřovatelem geometrického plánu, kterým dochází ke zpřesnění geometrického a polohového určení.
Formát formát souboru PDF PDF Velikost 70 kB Aktualizace 11.04.2019 Formulář dostupný také ve formátu Souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků ve formátu DOC DOC

Prohlášení o chybném geometrickém a polohovém určení pozemků ve formátu PDF

Formulář pro potřeby prohlášení vlastníka, že geometrické a polohové určení pozemků evidované v katastru je chybné. Zároveň se zde prohlásí správné geometrické a polohové určení pozemků.
Formát formát souboru PDF PDF Velikost 134 kB Aktualizace 09.04.2019 Formulář dostupný také ve formátu Prohlášení o chybném geometrickém a polohovém určení pozemků ve formátu DOC DOC