Zápis vkladem
    Návrh na vklad
    Formuláře pro některé vkladové listiny

Zápis záznamem
    Návrh na záznam práva

Zápis (změna) jiných údajů
    Změna údajů o pozemku
    Změna údajů o stavbě
    Změna údajů o právu stavby
    Změna údajů o jednotce
    Změna údajů o vlastníku
    Další změny jiných údajů

Poskytování údajů
    Dálkový přístup a webové služby
    Šíření
    Výměnný formát katastru
    Služba sledování změn
    Další poskytované služby

Zeměměřické činnosti
    Geometrický plán (GP)
    Záznam podrobného měření změn
    Dokumentace o vytyčení hranice pozemku
    Úřední oprávnění, úřední průkazy
    GNSS pro účely katastru

Další formuláře
Další poskytované služby nemají žádný formulář

Zápis (změna) jiných údajů

Změna údajů o pozemku

Formuláře pro potřeby ohlášení změny údajů o pozemku k zápisu do katastru nemovitostí.

Změna údajů o stavbě

Formuláře pro potřeby ohlášení změny údajů o budově k zápisu do katastru nemovitostí.

Změna údajů o právu stavby

Formuláře pro potřeby ohlášení změny údajů o právu stavby k zápisu do katastru nemovitostí.

Změna údajů o jednotce

Formuláře pro potřeby ohlášení změny údajů o jednotce k zápisu do katastru nemovitostí.

Změna údajů o vlastníku

Formuláře pro potřeby ohlášení změny údajů o vlastníku a jiném oprávněném k zápisu do katastru nemovitostí.

Další změny jiných údajů

Formulář pro potřeby informování o chybném údaji evidovaném v katastru s návrhem na opravu chyby.
Datum poslední aktualizace: 02.06.2020