Zápis vkladem
    Návrh na vklad
    Formuláře pro některé vkladové listiny

Zápis záznamem
    Návrh na záznam práva

Zápis (změna) jiných údajů
    Změna údajů o pozemku
    Změna údajů o stavbě
    Změna údajů o právu stavby
    Změna údajů o jednotce
    Změna údajů o vlastníku
    Další změny jiných údajů

Poskytování údajů
    Dálkový přístup a webové služby
    Šíření
    Výměnný formát katastru
    Služba sledování změn
    Další poskytované služby

Zeměměřické činnosti
    Geometrický plán (GP)
    Záznam podrobného měření změn
    Dokumentace o vytyčení hranice pozemku
    Úřední oprávnění, úřední průkazy
    GNSS pro účely katastru

Další formuláře
Další poskytované služby nemají žádný formulář

Návrh na vklad

Aplikace pro vytvoření Návrhu na vklad

Interaktivní aplikace, kterou doporučujeme využít pro vytvoření návrhu na vklad. Oproti ručnímu vyplňování nabízí celou řadu automatizovaných kroků a kontrol. 

Formulář návrhu na vklad

Formuláře pro ruční vyplnění návrhu na vklad pro případy, kdy nebude využita interaktivní aplikace.

Formulář návrhu na vklad ve formátu ZFO

Editovatelný formulář návrhu na vklad ve formátu ZFO s integrovanou nápovědou. Doporučujeme však využít interaktivní aplikaci pro vytvoření návrhu na vklad.

Vzory vyplněného návrhu na vklad

Datum poslední aktualizace: 01.06.2020