Formulář návrhu na vklad

Vysvětlivky k formuláři návrhu na vklad

Vysvětlivky, upozornění a pokyny k vyplnění formuláře návrhu na vklad.
Formát PDF ikona PDF Velikost 88 kB Aktualizace 01.01.2013

Základ formuláře návrhu na vklad (obálka)

Formulář pro vyplnění návrhu na vklad, jehož nedílnou součástí musí být alespoň jeden z formulářů II.A, II.B nebo II.C.pro označení práv, která mají být zapsána ke stavbám, pozemkům a právu stavby, nebo k jednotkám vymezeným podle zákona o vlastnictví bytů nebo k jednotkám vymezeným podle občanského zákoníku.
Formát PDF ikona PDF Velikost 169 kB Aktualizace 01.01.2013 č.6.87.1-2013
Formulář návrhu na vklad dostupný také ve formátu A3 (obálka).

Příloha - Údaje o účastnících řízení – fyzických osobách

Samostatná příloha k vyplnění údajů o účastnících řízení - fyzických osobách.
Formát PDF ikona PDF Velikost 637 kB Aktualizace 01.01.2013 č.6.87.4-2013

Příloha - Údaje o účastnících řízení – právnických osobách

Samostatná příloha k vyplnění údajů o účastnících řízení – právnických osobách.
Formát PDF ikona PDF Velikost 648 kB Aktualizace 01.01.2013 č.6.87.5-2013

Formulář II. A Označení práv, která mají být zapsána ke stavbám, pozemkům a právu stavby

Formulář pro potřeby návrhu vkladu nebo výmazu vkladem s označením práv, která mají být zapsána ke stavbám, pozemkům a právu stavby. K dispozici je i rozšíření formuláře pro seznam pozemků, nebo seznam budov, které by bylo v případě potřeby nedílnou součástí příslušného ohlášení.
Formát PDF ikona PDF Velikost 1,1 MB Aktualizace 01.01.2013 č.6.87.2-2013

Formulář II. B Označení práv, která mají být zapsána k jednotkám vymezeným podle zákona o vlastnictví bytů

Formulář pro potřeby návrhu na vklad nebo výmazu vkladem s označením práv, která mají být zapsána k jednotkám vymezeným podle zákona o vlastnictví bytů. K dispozici je i rozšíření formuláře pro seznam pozemků, seznam budov, nebo seznam jednotek, které by bylo v případě potřeby nedílnou součástí příslušného ohlášení.
Formát PDF ikona PDF Velikost 1,1 MB Aktualizace 01.01.2013 č.6.87.3.1-2013

Formulář II. C Označení práv, která mají být zapsána k jednotkám vymezeným podle občanského zákoníku

Formulář pro potřeby návrhu na vklad nebo výmazu vkladem s označením práv, která mají být zapsána k jednotkám vymezeným podle občanského zákoníku. K dispozici je i rozšíření formuláře pro seznam pozemků, seznam budov, nebo seznam jednotek, které by bylo v případě potřeby nedílnou součástí příslušného ohlášení.
Formát PDF ikona PDF Velikost 1,1 MB Aktualizace 01.01.2013 č.6.87.3.2-2013

K dispozici jsou i vysvětlivky k vyplnění formuláře.