Další změny jiných údajů

Návrh na opravu chyby v katastrálním operátu ve formátu PDF

Formulář pro potřeby informování o chybném údaji evidovaném v katastru s návrhem na opravu chyby v katastrálním operátu způsobenou zřejmým omylem při vedení katastru, zřejmým omylem při obnově katastrálního operátu nebo jiným obdobným způsobem, kterou podává samotný vlastník příslušné nemovitosti. K dispozici je i rozšíření formuláře pro seznam vlastníků a jiných oprávněných, které by bylo v případě potřeby nedílnou součástí příslušného ohlášení.
Formát formát souboru PDF PDF Velikost 867 kB Aktualizace 15.04.2019 č.6.106.1-2018 Formulář dostupný také ve formátu Návrh na opravu chyby v katastrálním operátu ve formátu DOCX DOCX