Návrh na záznam práva

Návrh na záznam práva ve formátu PDF

Formulář pro potřeby návrhu na záznam práva, kterým se navrhuje zápis odvozeného práva od práva vlastnického do katastru nemovitostí. K dispozici je i rozšíření formuláře pro seznam pozemků, seznam budov, nebo seznam vlastníků a jiných oprávněných, které by bylo v případě potřeby nedílnou součástí příslušného ohlášení.
Formát formát souboru PDF PDF Velikost 932 kB Aktualizace 09.04.2019 č.6.88.1-2017 Formulář dostupný také ve formátu Návrh na záznam práva ve formátu DOCX DOCX