Zápis záznamem

Návrh na záznam práva

Formulář pro vyplnění návrhu na záznam práva, kterým se navrhuje zápis odvozeného práva od práva vlastnického do katastru nemovitostí.